INSTRUCTIUNI AM POR 2014-2020

Instructiunea AMPOR nr. 214 privind transmiterea cererilor de rambursare de catre organismele intermediare

Anexe instructiunea AMPOR nr. 214 privind transmiterea cererilor de rambursare de catre organismele intermediare

Informare cu privire la publicarea pe site-ul www.inforegio.ro a INSTRUCȚIUNII nr. 212/08.02.2024 privind Modificări ale Anexei 3 - Bugetul proiectului

INSTRUCȚIUNEA nr. 212/08.02.2024 privind Modificări ale Anexei 3 - Bugetul proiectului, pentru a asigura introducerea corecta in aplicația informatica SMIS 2014+ a cheltuielilor efectuate și plătite de beneficiari până la 31 decembrie 2023 și care respectă prevederile contractelor de finanțare

Anexa 1 la Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023

Anexa 3 la Instrucțiunea AMPOR nr. 211/14.12.2023

Anexa 2 la Instrucțiunea AMPOR 2011/14.12.2023

Anexa 1 la Instrucțiunea AMPOR 211/14.12.2023

Instrucțiunea nr. 211/14.12.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014 - 2020

Anexa 1 la Instructiunea AMPOR 209 din 29.11. 2023

Instrucțiunea nr. 209/29.11.2023 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte

Instructiunea nr. 208/06.11.2023

Anexa 4 la Instrucțiunea AM POR nr. 207/31.10.2023

Anexa 3 la Instrucțiunea AM POR nr. 207/31.10.2023

Anexa 2 la Instrucțiunea AM POR nr. 207/31.10.2023

Anexa 1 la Instrucțiunea  AM POR nr. 207/31.10.2023

Instructiunea nr. 207/31.10.2023

Instrucțiunea nr. 206/24.10.2023

 Anexa 1 la Instrucțiunea nr. 202/12.05.2023 (aplicabil PI 2.1 B și 2.2 ITI)

INSTRUCȚIUNEA nr. 202/12.05.2023 - Referitoare la tipurile de măsuri pe care Beneficiarii contractelor de finanțare aferente proiectelor selectate în urma apelurilor 2.1 B ”incubatoare” și 2.2 A ”IMM-uri”, dedicate zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (ITI DD) trebuie să le întreprindă în până la finalizarea perioadei de durabilitate a acțiunilor finanțate

Anexa  1 la Instrucțiunea nr. 197/06.12.2022

Instrucțiunea nr. 197/06.12.2022 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte

Instrucțiunea nr.194/23.05.2022 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte

Instrucțiunea nr.193/23.03.2022 - Privind punerea în aplicare a Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020, ca urmare a intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr 15/2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare, cu modificările și completările ulterioare

Instrucțiunea nr.190/23.11.2021 - Privind tipurile de măsuri pe care Beneficiarii contractelor de finanțare aferente proiectelor selectate în urma apelurilor 2.1 A ”microîntreprinderi”, 2.1 B ”incubatoare” și 2.2 A ”IMM-uri”, dedicate zonei de Investiție Teritorială Integrată Delta Dunării (ITI DD), trebuie să le întreprindă în perioada de implementare și durabilitate a acțiunilor finanțate

Anexa A la Instrucțiunea AMPOR nr. 190/23.11.2021 - Anexa A la Instrucțiunea AMPOR nr. 190/23.11.2021 – Verificări suplimentare vizită de monitorizare – ITI (PI 2.1 A ”microîntreprinderi”, 2.1 B ”incubatoare” și 2.2 A ”IMM-uri”)

Anexa B la Instrucțiunea AMPOR nr. 190/23.11.2021 - Listă de verificare suplimentară SCNA pentru investigarea suspiciunilor de neregulă/fraudă/conflict de interese transmise de OI SE sau primite din alte surse

Instrucțiunea nr. 182/15.02.2021 - Flexibilizarea procesului de transmitere de către beneficiari a Graficului cererilor de pre-finanțare/ rambursare/ plată actualizat, prin Modulul Comunicare din MYSMIS – secțiunea Financiar

Instrucţiunea AMPOR nr. 179/2020 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiţii 8.1 - „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi”, Obiectivul specific 8.2 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”, până la data de 30 aprilie 2021, ora 12.00.

Instrucțiunea nr.4141/20.11.2020 - Privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier, în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional

Instrucțiunea nr.176 /26.10.2020 - Pentru asigurarea unui cadru eficient de monitorizare tehnică pentru contractele de finanțare din cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operatiunea A – Clădiri rezidențiale/ SISTEME FOTOVOLTAICE.

Anexa 1 la Instrucțiunea nr.176 /26.10.2020. 

Instrucțiunea nr.175 / 2020 – Neconcordanta verificare criteriu aviz amplasament PI 3.1C – Iluminat Public (publicată la data de 04.11.2020).

Instrucțiunea nr.174/16.10.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus.

Instrucțiunea nr.173/15.09.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus.

Instrucțiunea nr.172/2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 și respectiv POR/2020/1/1.1.B/2 se prelungește până la data de 30 octombrie 2020, ora 12.00.

Instrucțiunea nr.171/2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul nr. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 se prelungește până la data de 30 septembrie 2020, ora 12.00.

Instrucțiunea nr.170/17.08.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus.

Instrucțiunea nr.169/13.08.2020 - Stabilirea unor masuri in ceea ce priveste verificarea documentelor originale in cadrul vizitelor pe teren conform Manualului de verificare si autorizare a cheltuielilor si a transmiterii Formularului nr.10 – „Notificare cu privire la reconcilierea contabila” la AM POR , de catre beneficiari.

Anexa 1 la Instrucțiunea nr.169/13.08.2020.

Instrucțiunea nr.168/2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2020/5/5.1/ITI/2 (Cod nr. POR/786/5/1 - Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural şi a identităţii culturale) – Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, se prelungește până la data de 18.11.2020, ora 12:00.

Instrucțiunea nr. 167 din 2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM (Cod nr. POR/776/3) se prelungește până la data de 9 septembrie 2020, ora 10.00.

Instrucțiunea nr. 166 din 2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelurile POR/2020/1/1.1.A/2 și respectiv POR/2020/1/1.1.B/2 se prelungește până la data de 13 septembrie 2020, ora 12.00.

Instrucțiunea nr. 165 din 2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul de proiecte cu titlul : POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 se prelungește până la data de 31 august 2020, ora 12.00.

Instrucțiunea nr. 164/22.07.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus.

Instrucțiunea nr. 163 din 20.07.2020 - Privind transmiterea de către Beneficiari a rapoartelor de progres prin aplicația informatică MYSMIS 2014 – Modulul Implementare.

Instrucțiunea nr.162 din 2020 - Prezenta Instrucțiune reprezintă modificarea procedurilor privind verificarea și autorizarea cheltuielilor.

Instrucțiunea nr.161 din 2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod MYSMIS POR/724/9/1 aferent POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) se prelungește până la data de 31.08.2020, ora 17.00.

Instrucțiunea nr. 160 din 2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM,C (Cod nr. POR/775/3) se prelungește până la data de 17 august 2020, ora 10.00.

Instrucțiunea nr.158 din 25.06.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus.

Instrucțiunea nr. 157 din 2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod SMIS POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1 se prelungește până la data de 31 iulie 2020, ora 12.00.

Instrucțiunea nr. 155 din 09.06.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus.

Instrucțiunea nr. 153 din 2020 - Prevederile Instrucțiunii AMPOR nr. 145/2020 privind procesul de evaluare, selecție și contractare se prelungesc pe perioada stării de alertă legal instituită.

Instrucțiunea nr. 152 din 2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod MYSMIS POR/724/9/1 aferent POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9, Prioritatea de Investiții 9.1 – Dezvoltare Locală sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) se prelungește până la data de 31.07.2020, ora 17.00.

Instrucțiunea nr. 151 din 2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul POR/8/8.1/B/1/7 regiuni, se prelungește până la data de 30 septembrie 2020, ora 12.00.

Instrucțiunea nr. 150 din 2020 - Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod SMIS POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, se prelungește până la data de 30 mai 2020, ora 12.00.

Instrucțiunea nr.149 din 27.04.202 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronovirus.

Instrucțiunea nr.148 din 09.04.2020 - Instrucțiune aplicabilă procesului de evaluare, selecție și contractare aferent axei prioritare 2 a POR, în completarea Instrucțiunii nr.145/2020.

Instrucțiunea nr. 145 - Modificare activitate COVID - publicata in 24.03.2020.  

Instrucțiunea nr.142 din 18.03.2020 - Acțiuni AM/OI de sprijin pentru proiecte în perioada aplicării măsurilor de prevenire a răspândirii noului tip de coronavirus.

Instrucțiunea nr.137 din 2020 - Actualizarea Listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Instrucțiunea nr. 132 din 20.12.2019, privind suspendarea procesului de evaluare, selectie si contractare aferent POR 2014-2020 in perioada 23.12.2019 - 05.01.2020.

Instrucțiunea nr. 131/ 20.11.2019 referitoare la apelurile de proiecte in care se deruleaza scheme de ajutor de stat/ de minimis

Ordin 3077/04.11.2019 pentru aprobarea instrucțiunii privind plata echipamentelor și/sau a materialelor livrate și recepționate de către beneficiar pe șantier în cadrul contractelor de lucrări finanțate prin POR

Instrucțiunea 128 - Actualizare buget PI 5.1

Instrucțiunea nr. 115/18.04.2019 - Instrucțiune privind Manualul unic de evaluare, selecție și contractare, cu modificările și completările ulterioare.

Instrucțiunea 112 - 08.03.2019 aplicare prevderi OUG 114 proces ESC

Instrucțiunea AMPOR nr. 98/01.11.2018 privind aplicarea prevederilor ordinului MDRAP nr. 6008/24.10.2018 privind detalierea impactului aplicarii prevderilor legale de abogare a standardelor de cost, (publicată în data de 01.11.2018) 

Instrucțiunea nr.97/31.10.2018 privind depunerea cererilor de rambursare, în anul 2018, referitoare la proiectele nefinalizate aferente Axei prioritare 8

Instrucțiunea AMPOR nr. 94/24.10.2018 privind apelul de proiecte POR/2017/1/1.1.C/1 (publicată în data de 25.10.2018)

Instrucțiunea nr.92/11.10.2018 privind actualizarea listelor de verificare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publică

Instructiunea nr. 90/02.10.2018 privind modul de verificare a achizitiilor si cererilor de plata

Instructiunea nr.82/24.08.2018 - Indrumari pentru depunerea proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau a proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilorfinanciare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie

Instrucțiunea nr. 80/21.08.2018 privind soluționarea unor aspecte excepționale apărute în diverse procese ale activității AM/OI

Instructiunea AMPOR nr. 77/17.07.2018 privind frecventa unor tipuri de notificari la Contractele de finantare in cadrul PI.2.1A (publicata in data de 26.07.2018)

Instrucțiunea nr. 74/15.06.2018 privind verificarea de către AM/OI a achizițiilor directe efectuate de beneficiarii privați

Instrucţiunea AM POR nr.72/15.05.2018 referitoare la detaliile privind evaluarea tehnică și financiară a cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instrucțiunea nr. 71/29.03.2018 privind grila de evaluare ETF și bugetul cererilor de finanțare - apeluri aferente A.P. 8, P.I. 8.1, O.S. 8.2 - Operațiunea B - Unități de primiri urgențe

Instructiunea AMPOR nr. 70/2018 - detaliile privind verificarea conformității administrative și eligibilității cererii de finanţare, aplicabile apelurilor de proiecte nr. POR/165/2 (2.1.B – Incubatoare de afaceri) și POR/179/2 (2.1.B.ITI – Incubatoare de afaceri – ITI Delta Dunării)

Instructiunea nr. 63/16.10.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare-clarificări în contractare - publicată în 16.10.2017

Instrucțiunea nr. 61/26.09.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectelor depuse în cadrul apelului 2.1 A

Instrucțiunea AM POR nr. 56/08.09.2017 privind modalitatea de încărcare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POR/2016/7/7.1/1

Instrucțiunea AMPOR nr. 55/08.09.2017 privind modalitatea de încărcare în MySMIS a proiectelor depuse în cadrul apelului POR 2016/5/5.2/1 - apel istoric

Instructiunea AMPOR nr. 54/08.09.2017 privind incarcarea proiectelor aferente apelurilor lansate in format clasic aferent PI 3.1, Operatiunea A – Cladiri rezidentiale

Instrucțiunea AMPOR nr.53/08.09.2017privind modalitatea de încărcare în MySMIS a proiectelor depuse în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/1 -7 regiuni- apel istoric

Instrucțiunea AMPOR nr.49/31.07.2017 privind modalitatea de incarcare a proiectelor din cadrul apelului de proiecte POR/2016/5/5.1./1 - apel istoric 7 regiuni

Instrucțiunea AMPOR nr. 48/07.07.2017 privind procesul de evaluare, selecție și contractare pentru apelurile de proiecte SUERD din cadrul POR 2014-2020 - (publicată în 11.07.2017)

Instrucțiunea 46/26.06.2017 privind etapa de precontactare in cadrul apelurilor lansate prin MYSMIS

Instrucțiunea 45/23.06.2017 privind Procedura de dezvoltare urbana

Instrucțiunea 44 /20.06.2017 privind completarea articolului 2, alin. (2) din contractul de finantare

Instrucțiunea nr. 43/07.06.2017 privind verificarea PT ulterior semnarii contractelor de finantare

Instrucțiunea nr. 42 privind depunerea dosarelor de achizitie

Instrucțiunea nr. 41/29.05.2017 privind documentele prezentate de beneficiari la depunerea cererilor de rambursare/ plata

Instrucțiunea nr. 34/ 04.04.2017 privind perioada de implementare a unui proiect cu acord cadru înainte de 01.01.2014

Instrucțiunea nr. 33/ 29.03.2017 privind grila CAE și ETF 2.2

Instrucțiunea nr. 27/ 13.02.2017 privind grila ETF 6.1 MYSMIS și apel clasic (extras)

Instrucțiunea nr. 26/ 13.02.2017 privind grila CAE 6.1 MYSMIS

Instrucțiunea nr. 25/ 13.02.2017 privind grila ETF 3.1A (extras)

Instrucțiunea nr. 24/ 13.02.2017 privind grila ETF 7.1 (extras)

Instrucțiunea nr. 23/ 13.02.2017 privind grila ETF 5.2 (extras)

Instrucțiunea nr. 21/ 14. 02.2017 privind grila ETF 2.1A

Instrucțiunea nr. 20/ 17.01.2017 privind grila ETF 5.1

Instrucțiunea nr. 19/19.01.2017 privind cota de TVA de 19%

Instrucțiunea nr. 18/ 13.12.2016 privind grila CAE 2.1A

Instrucțiunea nr. 5/ 28.06.2016 privind grila CAE 3.1A


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.