Având în vedere prevederile

  • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 170/2022, privind aprobarea unor măsuri pentru consolidarea capacității administrative a Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene de gestionare a programelor operaționale pentru perioada de programare 2021-2027 și
  • Hotărârea Guvernului nr. 52/2018, privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene,

creanțele bugetare menționate în titlurile executorii transmise la ANAF spre executare, aferente contractelor din cadrul Programului Operațional Regional, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene începând cu data de 03.03.2023, se vor recupera doar în conturile deschise la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a municipiului București, beneficiar Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, cod fiscal 38918422, conform tabelului:

Nr. crt.

 

MONEDA

Codul IBAN

1

Cont de recuperare debite de la beneficiari -contractori (inclusiv dobânzi - penalitățile aferente sume recuperate POR 2007-2013)

 

 

RON

RO55TREZ70054010505XXXXX

2

Cont de recuperare debite de la beneficiari -contractori (inclusiv dobânzi - penalitățile aferente sume recuperate POR 2014-2020)

 

 

RON

RO90TREZ70057070565XXXXX

 

 

                       

 

 

 

 

 


În data de 12.01.2023, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației a emis ordinul de modificare a ordinelor pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI,  POR/2016/3/3.1/B/1/BI, POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, POR/2017/3/3.1/B/2/BI, POR/2018/3/3.1/B/2/SV, POR/2019/3/3.1/B/ITI/2, POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM și POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.


Indicii de cost în construcții, total, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025Indicii de cost în construcții, total, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025

Întrebarea nr. 1:

Este corect ca in calcularea indicelui din cadrul formulei de ajustare a preturilor de la Articolul 17, alineatul 8, lit. a) „Vm – valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata” sa se introduca si valoarea aferenta echipamentelor din cadrul contractului de executie lucrari, respectiv valoarea aferenta cheltuielilor de pe linia bugetara 4.3 din cadrul devizului realizat conform prevederilor HG 907/2006 actualizata si modificata sau indicele V_m va cuprinde doar cheltuielile cu materialele identificate in formularul C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale?


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.