Axa prioritară 5Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Documente în dezbatere publică

In aceasta sectiune se gasesc documente supuse dezbaterii si consultarii publice ca etapa premergatoare lansarii unui apel pentru depunerea de proiecte

Apeluri lansate

In aceasta sectiune se gasesc documentele aprobate necesare elaborarii si depunerii de proiecte de catre solicitanti

NOUTĂȚI ȘI ANUNȚURI Axa 5

 Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte pentru zona ITI DD, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi, 17.03.2020, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administrației și va fi publicat în site-ul programului www.inforegio.ro

Lansat 17.03.2020, termen de depunere 18.05.2020, ora 12:00 - 18.12.2020, ora 12:00

În data de 11.11.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a emis ordinul de prelungire a termenului de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte numărul POR/2020/5/5.1/ITI/2, aferent axei 5, Prioritatea de investiții 5.1 - „Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural” pentru proiecte ce urmează a fi implementate în zona Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării, până la data de 18.12.2020, ora 12:00.

În data de 28.08.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a formei de contract anexată la Ghidului General al solicitantului pentru POR 2014-2020 ce conţine condiţii generale pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.
Astfel, modificarea prevede includerea formei contractului de finanțare (condiții generale și condiții specifice POR) pentru apelurile de proiecte dedicate SUERD.
De asemenea au fost actualizate prevederilor contractuale privind asigurarea confidențialității și prelucrarea datelor cu caracter personal și anexa privind acordarea și recuperarea prefinanțării.
În plus, a fost inclusă, in cadrul Anexei 1, Secțiunea 1 - Condiții specifice aplicabile POR 2014-2020, posibilitatea modificarii unilaterale de către AMPOR a contractului de finanțare în cazuri temeinic justificate, determinate în principal de modificarea cadrului normativ aplicabil sau pentru punerea în

...

Lansat 25.03.2016, 16.00, termen de depunere 25.05.2016, 12.00, ora 12 - 25.11.2016, 12.00

Perioda depunere de proiectelor: 27.07.2017, ora 10:00 - 22.12.2017, ora 10:00

Perioada de depunere a proiectelor: 28 august 2017, ora 10.00 – 28 decembrie 2017, ora 10.00

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 16.04.2018, ora 12:00 - 16.07.2018, ora 12:00

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare: 14.05.2018, ora 12:00 – 16.07.2018, ora 12:00

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 25 mai 2016, orele 12.00 - 25 noiembrie 2016, orele 12.00

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 15 aprilie 2017, orele 12.00 - 15 octombrie 2017, orele 12.00

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 14 mai 2017, orele 12.00 - 14 noiembrie 2017, orele 12.00

Perioada in care pot fi depuse cereri de finantare : 28 august 2017, orele 10.00 - 28 decembrie 2017, orele 10.00

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a lansat spre consultare publica “Ghidul Specific Prioritatii de investitie 5.1. CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA SI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CULTURAL”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 24 decembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro

Ghidul solicitantului pentru Axa 5, PI 5.1 – PATRIMONIU CULTURAL –SUERD-CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 23.06.2017

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a lansat spre consultare publică “Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul prioritatii de investitie 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban”, cu termen de transmitere a eventualelor observații/comentarii până la data de 11 decembrie 2015, orele 16.00, la adresa de email info@mdrap.ro

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional și co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională
Acest site web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor site-ului web.

Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.