A fost aprobată lansarea apelului de proiecte aferent Axei 5, Prioritatea de investiții 5.1 - proiecte ce urmează a fi implementate în zona ITl Delta Dunării

 Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor aferent apelului de proiecte pentru zona ITI DD, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobat astăzi, 17.03.2020, prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administrației și va fi publicat în site-ul programului www.inforegio.ro

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul:
- APEL DE PROIECTE POR/2020/5/5.1/ITI/2 care este valabil pentru proiecte ce urmează a fi implementate în zona ITI DD
conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare şi contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a cererii de finanțare de către solicitanți.
Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MySMIS.
Este necesar ca valoarea maximă eligibilă a unui proiect să se încadreze în limitele a 100 000 euro şi 10 milioane euro.
Solicitanţii eligibili sunt Autoritățile publice centrale, Unitățile Administrativ Teritoriale, unităţi de cult, organizaţii nonguvernamentale, precum şi parteneriate între entităţile menţionate anterior.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ 2 luni de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 18.05. 2020, ora 12:00. Cererile de finanțare vor putea fi încărcate în aplicaţia MySMIS până la data de 18.09.2020, ora 12:00.

Apelul este de tip non competitiv având la bază principiul „primul venit – primul servit”,cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare.

* * *
Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.