Documente de programare

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 10 august 2023

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 14 noiembrie 2022

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 19 iunie 2020

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată în 16 octombrie 2018

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată martie 2018

Programul Operational Regional 2014-2020 - versiunea aprobata 23 iunie 2015

 

ANUNȚ - privind decizia etapei de incadrare pentru POR modificat 2014-2020

Consultarea modificarilor Programul Operațional Regional 2014-2020 în vederea stabilirii parcurgerii procedurii de realizare a evaluarii de mediu (Comentariile pot fi trimise pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Programul Operațional Regional 2014-2020 - versiunea aprobată aprilie 2017

Programul Operaţional Regional 2014-2020 (şi anexele aferente) - versiunea aprobată 18 martie 2016

 

Programul Operational Regional 2014-2020 (Versiunea aprobata 23 iunie 2015)

Ghidul şi fişele indicatorilor Programul Operaţional Regional 2014-2020

Declarație privind parcurgerea procedurii de evaluare strategică de mediu pentru POR 2014-2020

 

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Document de negociere cu reprezentantii Comisiei Europene, aprilie 2015)

Programul Operaţional Regional 2014-2020 (Document supus procesului de negociere cu reprezentanţii Comisiei Europene, ianuarie 2015)

Programul Operațional Regional 2014-2020(Document transmis Comisiei Europene)

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Varianta de lucru iulie 2014. Comentariile pot fi trimise pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Document consultativ al Programului Operațional Regional 2014-2020 (Comentariile pot fi trimise pe adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Programul Operațional Regional 2014-2020 (Prima versiune - sinteză)

Evaluare Strategică de Mediu - Raport de mediu pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (august 2014) - Anunţuri publice

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Regională 2014-2020 - DRAFT

 

La data de 6 octombrie 2011, Comisia Europeană a adoptat varianta provizorie a pachetului legislativ care va constitui cadrul de implementare a Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020. Noile propuneri sunt concepute pentru a consolida dimensiunea strategică a politicii şi pentru a se asigura că investiţiile UE sunt orientate asupra obiectivelor europene pe termen lung privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, în conformitate cu Strategia Europa 2020.

Pentru a contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020 privind creşterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, noile regulamente pentru accesarea fondurilor structurale vizează următoarele obiective tematice:

 • consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării;
 • îmbunătăţirea accesului şi a utilizării, precum şi creşterea calităţii tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor;
 • îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii;
 • sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele;
 • promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii şi a gestionării riscurilor;
 • protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor;
 • promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore;
 • promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă;
 • promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
 • investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii;
 • consolidarea capacităţii instituţionale şi o administraţie publică eficientă.

În cadrul regulamentelor sunt propuse noi tipuri de instrumente pentru perioada 2014 – 2020, respectiv:

 • Planul de acţiune comun - un grup de proiecte implementate sub responsabilitatea beneficiarului, ca parte a programului sau programelor operaţionale;
 • Investiţie teritorială integrată - abordare integrată a strategiilor de dezvoltare urbană sau teritorială care implică investiţii din mai multe axe prioritare, din unul sau mai multe programe operaţionale;
 • Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunităţii - este realizată prin strategii de dezvoltare locală pe zone integrate şi multisectoriale, fiind plasată sub responsabilitatea comunităţii, a grupurilor de acţiune locală formate din reprezentanţi ai intereselor socio-economice locale ale sectoarelor public şi privat; grupurile de acţiune locală elaborează şi pun în aplicare strategiile de dezvoltare locală.

Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.