ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI PRIVIND APLICAREA OUG 64/2022

Indicii de cost în construcții, total, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025Indicii de cost în construcții, total, prognozați de Comisia Națională de Strategie și Prognoză în luna de referința, pentru anul 2021, 2022, 2023, 2024 si 2025

Întrebarea nr. 1:

Este corect ca in calcularea indicelui din cadrul formulei de ajustare a preturilor de la Articolul 17, alineatul 8, lit. a) „Vm – valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din valoarea platii solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata” sa se introduca si valoarea aferenta echipamentelor din cadrul contractului de executie lucrari, respectiv valoarea aferenta cheltuielilor de pe linia bugetara 4.3 din cadrul devizului realizat conform prevederilor HG 907/2006 actualizata si modificata sau indicele V_m va cuprinde doar cheltuielile cu materialele identificate in formularul C6 – Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale?

 Raspuns

Vm – va cuprinde cheltuielile cu materialele identificate in formularele aferente situatiei de plata (F3, C6), cu recapitulatii, si valoarea utilajelor, echipamentelor, dotarilor din formularul F4 (daca este cazul), conform Anexa Nr. 4 la Metodologie (Ordin 1586/10.08.2022).

Intrebarea nr. 2:

Este corect ca in calcularea indicelui din cadrul formulei de la Articolul 17, alineatul a) „V_pl – valoarea solicitata de catre contractant la data depunerii solicitarii de plata”, sa se introduca si valoarea echipamentelor din cadrul solicitarii de plata, respectiv valoarea aferenta cheltuielilor de pe linia bugetara 4.3 din cadrul devizului realizat conform prevederilor HG 907/2006 actualizata si modificata? Sau acest indice se calculeaza strict la valoarea lucrarilor din situatia de plata, astfel incat pentru valoarea echipamentelor se va calcula ajustarea conform formulei de la articolul 17, alineatul 4, litera b.1) din cadrul OUG 64/2022 actualizata si modificata?

Raspuns:

In situatia in care este vorba de un contract de lucrari, se va aplica formula de ajustare prevazuta la art. 17, alin. (8) lit. a1).

 In cadrul unui contract de lucrari nu se vor aplica distinct formule de ajustare pentru partea de lucrari si pentru partea de dotari/echipamente/utilaje.

Intrebarea nr. 3:

Pentru contracte de achizitie publica/ contracte sectoriale/ acorduri - cadru care au clauze referitoare la ajustarile de pret in vigoare, inclusiv prin aplicarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1/2018 actualizata si modificata, respectiv OG 15/2021 actualizata si modificata se poate / este obligatoriu sa se constituie o rezerva de implementare fara actualizarea formulei de ajustare a pretului contractului in conformitate cu prevederile art. 9, rezerva utilizata doar pentru plata diferentelor de pret aferente ajustarii pretului contractelor de achizitie ca urmare a HG 1/20108, OG 15/2021, dupa caz in conformitate cu articolul 11, alineatul 2 din cadrul OUG 64/2022 actualizata si modificata?

Raspuns:

In conformitate cu prevederile Art. 42 al OUG 64/2022, contractele de achiziţie publică/contracte sectoriale/acorduri-cadru care au clauze referitoare la ajustările de preţ în vigoare, (au clauze de ajustare de la semnarea contractului, nu introduse ulterior prin acte aditional la contract in conformitate cu prevederile OG 15/2021), inclusiv prin aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1/2018, le sunt aplicabile dispoziţiile capitolului III - Prevederi referitoare la încheierea de acte adiţionale la contractele de finanţare. In aceste sens se vor respecta prevederile Capitolului II si respectiv Capitolului III din cadrul OUG 64/2022.

In conformitate cu prevederile Art. 46 din OUG 64/2022, contractelor de achiziţii publice/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări la care au fost încheiate actele adiţionale prevăzute la art. 2 alin. (12), precum şi al contractelor prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2021, pentru care contractanţii nu depun solicitarea prevăzută la art. 11 alin. (1), prevederile OG 15/2021 se aplică până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii, respectiv a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente, respectiv nu se constituie o rezerva de implementare in conformitate cu prevederile OUG 64/2022 la contractual de achizitie.

Daca contractantii depun solicitarea prevăzută la art. 11 alin. (1) din  OUG 64/2022, atunci se vor respecta prevederile Art. 43 din OUG 64/2022.

Intrebarea nr. 4:

Avand in vedere faptul ca in cadrul Ordonantei de urgenta nu se impune utilizarea unor indici ficsi ce fac referire la o luna prestabilita, ci se precizeaza a se utiliza ultimii indici publicati de institutiile de specialitate, se impune a se calcula valoarea multiplicatorului aferent formulei de ajustare a pretului pe baza indicilor publicati pentru luna februarie 2022 sau se pot utiliza si ultimii indici publicati in conformitate cu prevederile OUG 64/02022 actualizata si modificata?

Raspuns:

Se vor utiliza ultimii indici publicati de catre insitutiile de specialitate,cu precizarea că pentru toți cei trei indici ICCmr, ICCr și ICCplr, trebuie să fie din aceeași lună „n” (nu un indice din martie și celilalți doi din aprilie, de exemplu), deoarece conform definițiilor de la art 17 (8) din Ordonanță toți cei 3 indici se raportează la aceleași „60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. Raportea la indicii din februarie a fost facuta intrucat la momentul publicarii Ordonantei si respectiv aprobarii  prin Memorandum a Metodologiei privind formulele de ajustare, acestia erau ultimii indici publicati.

Precizam faptul ca periodic pe site-ul inforegio, Anexele privind indicii publicati de catre institutiile de specialitate, vor fi actualizate.

Totodata anexata prezentului document regasiti Anexa 4 actualizata, iar indicii comunicati de CNSP in puteti verifica la link-urile:

https://cnp.ro/prognoze-macroeconomice/

https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/04/Prognoza-2022-2025-varianta-de-primavara-2022.pdf

https://cnp.ro/wp-content/uploads/2022/10/Prognoza-de-TOAMNA-2022-2026.pdf

Intrebarea nr. 5:

Avand in vedere ca Metodologia de aplicare a OUG 64/2022 nu stbileste modalitatea de calcul a ajustarii aferente serviciilor de proiectare, precum si faptul ca nu este clar daca serviciile de proiectare faza PT+DTAC, pot beneficia de ajustare, va rugam sa ne comunicati in cel mai scurt timp posibil daca ajustarea se aplica si la serviciile de proiectare, iar daca raspunsul este pozitiv, va rugam sa ne comunicati modalitatea de calcul pentru aceste servicii. Precizam ca din cuprinsul legii consideram ca nu poate fi vorba de a aplica ajustarea la serviciile de asistenta tehnica deoarece acestea nu sunt mentionate la art. 3, alin. 1, lit. m) a legii 98/2016.

Raspuns:

In conformitate cu prevederile OUG 64/2022, ajustarea nu se aplica serviciilor de proiectare.

Intrebarea nr. 6:

Metodologia privind încheierea actelor adiționale la contractele de achiziție, prevăzute în OUG 64/2002, prevede ca ,,contractantul să facă dovada creșterii costurilor pe care s-a fundamentat prețul inițial al contractului, inclusiv prin oferte de pret actualizate pe elemente semnificative de cost".

Cele 2 contracte din discuție sunt contracte de proiectare și execuție, la acest moment neexistând liste de cantități și prețuri pe fiecare material, vă rugăm să ne clarificați următoarele aspecte:

- Partea de lucrări din aceste contracte de proiectare și execuție (prevăzute inițial cu preț ferm) pot fi ajustate cu formula prevăzută la art. 17, alin (8),lit. a.1?

- Având în vedere că pot fi atașate oferte de preț de la acest moment, dar că acestea nu au nici o relevanță, contractele fiind de proiectare și execuție ( neexistând în oferta constructorului liste de cantități și prețuri inițiale), este totuși necesară atașarea acestora?

Raspuns:

În ceea ce privește nota justificativă întocmita potrivit prevederilor art. 10, în ordonanță nu sunt precizate ce documente trebuie prezentate pentru demonstrarea condițiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13), acestea fiind la latitudinea contractorului, în funcție de specificul contractului.   Totodata se va avea în vedere modelul de Notă justificativă anexată Ordinului  MDLPA nr. 1586/10.08.2022.

Recomandarea este, în ceea ce privește prezentarea de oferte, acestea sa fie cel putin pentru elementele constituitive ale prețului cu impact (procent) mare in valoarea contractului, articolul de lege nefiind limitativ în acest sens.

In ceea ce priveste aplicarea prevederilor OUG 64/2022, trebuie sa va asigurati de faptul ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 3, alin. (13).

Întrebare nr. 7:

Ca urmare a publicarii metodologiei de aplicare a OUG 64/2022, va adresam urmatoarele intrebari care sa vin sa sprijine atat beneficiarii, cat si activitatea OIului. Astfel:

Intrebari in legatura cu aplicarea Metodologiei aprobate prin Ordinul 1586:

 1. Cum se calculeaza/verifica impactul financiar de 5%?

Scenarii:

 1. a) contract + ajustari (conform exemplu din Ordin). In aceasta situatie, putini beneficiari vor beneficia de OUG 64/2022
 2. b) rest ramas de executat + ajustari. In aceasta situatie vor fi mai multi beneficiari care se pot incadra pe OUG 64/2022
 3. c) doar ajstari.

Din calculele noastre reiese ca rezultatul de la litera a) este diferit de cel de la b) si c) (rezultatul de la b fiind acelasi cu cel de la c)). In functie de acest rezultat se intra sau nu se intra pe OUG 64.

Exemplul de la pg. 3 din Ordin nu corespunde cu formula de calcul din Nota justificativa. Mai mult, cap. IX din NJ se refera la solicitarea la plata in conditiile in care NJ se face pentru restul ramas de executat.

Raspuns:

În conformitate cu prevederile OUG 64/2022 cât și a Anexei 6 la Ordinul MDLPA nr. 1586/10.08.2022, se va calcula impactul financiar al dezechilibrului financiar, prin aplicarea formulei strict pentru valoarile ajustărilor. Astfel se va ține cont de definiția multiplicatorului din cadrul Anexei 6.

 

 

Întrebare nr. 8:

 Benenficiarii care au introdus formula de ajustare in conformitate cu OG 15/2021 si aplica prevederile OUG 64/2022 trebuie sa isi regleze sumele pe OG 15/2021 cu indicii finali publicati (daca indicele de cost în construcții pentru costul materialelor pentru luna de referință nu este disponibil, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil respectiv când valoarea va deveni definitiva)?

Aici exista doua variante: cei care au facut AA OG 15 la fiecare situatie de lucrari pe care au ajustat-o si cei care nu au facut AA. Toti trebuie, ca inainte de semnarea AA pe OUG 64/2022, sa se reglaze deoarece ajustarea calculata pe OG 15 are impact la calculul procentului de 50% pe OUG 64/2022.

Raspuns:

In situatia in care, ulterior intocmirii Notei justificative  prevazuta la art. 43 din OUG 64/2022,  diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la  alin. (1) lit. e) şi impactul financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la alin. (1) lit. d) este mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de prezenta OUG 64/2022.

Ajustarea prevazuta de OUG 64/2022 se va aplica pentru restul ramas de executat si nu de decontat, astfel ca desi au fost executate lucrari in perioada anterioara datei de 11.05.2022, faptul ca acestea nu au fost solicitate la plata, nu are impact asupra restului ramas de executat si respectiv asupra valorii rezervei de implementare a contractului.

Totodata prevederile art. 2 alin. (14) din OG 15/2021 specifica faptul ca determinarea preţului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi aprobată de autoritatea/entitatea contractantă, prin încheierea unui act adiţional la contract, nefiind cazul mentionat de dvs. intrucat contractual este inca in derulare.

In conformitate cu prevederile art. 10 din OUG 64/2022 Etapa II Actul aditional va cuprinde: obiectul actului aditional, valoarea rezervei de implementare, modul de evidenţă a rezervei de implementare,  plăţile care pot fi efectuate din rezerva de implementare,  formula de ajustare a preţului contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru în acord cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, valoarea restului rămas de executat determinat cantitativ şi valoric, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor sau, după caz, a procesului-verbal de recepţie şi dare în folosinţă pentru care se va aplica formula de ajustare cu ocazia fiecărei solicitări de plăţi, cantitativ şi valoric, alte prevederi care sunt necesare pentru constituirea, evidenţa şi plăţile care vor avea loc din rezerva de implementare,  anexe - inclusiv documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13).

Cu toate acestea in situatia in care la momentul la care incheiati act aditional in conformitate cu prevederile OUG 64/2022, aveti decontate toate lucrarile executate pana la data de 11.05.2022, cunoscand astfel valoarea cu care s-a majorat contractul in baza OG 15/2021 si eventuale alte majorari care au facut obiectul unor acte aditionale anterioare, puteti preciza  valoarea pana la care s-a majorat contractul, decizia  asupra modalitatii de intocmire a actelor aditionale la contractul de lucrări este strict a partilor contractante.

In ceea ce priveste calcularea impactului financiar conform prevederilor art. 43 din OUG 64/2022, acesta se calculeaza prin raportare la restul ramas de executat la data intrarii in vigoare a Ordonantei, astfel ca valorile realizate pana la data de 11.05.2022 nu au impact in aplicarea formulei prevazute de articolul mai sus mentionat.

Întrebare nr. 9

Procentul de 50% aferent literelor b si c din Legea 98/2016, art. 221 alin.1 se calculeaza prin raportare la valoare contract + ajustare OG 15/2021/ajustare formula existenta in contract, conform prevederilor Instructiunii 1/2021 ANAP?

In nota justificative din Ordin, art. V.1 si in ordonanta se mentioneaza ca procentul de 50% se calculeaza prin raportare la valoarea initiala a contractului, ceea ce contravine Instructiunii 1 ANAP/2021.

Raspuns:

Ajustarile prevazute de OG 15/2021 sunt realizate in baza art. 221, alin. (1) lit e) si nu in baza art. 221 alin. (1) lit. b) si c).

Ajustarile calculate in baza OUG 64/2022 sunt calculate in baza art. 221 lit. b) si lit. c). Astfel, situatia in care autoritatea contractanta a intocmit acte aditionale de modificare a contractului, in temeiul 221 lit. b) si lit. c), toate modificarile se vor evidentia intr-un registru al modificarilorilo iar valoarea cumulata a acestora inclusiv ajustarile confomr OUG 64/2022 nu vor depasi 50% din valoarea contractului.

 

Întrebare nr. 10

In cazul unui contract de lucrari care are si componenta de dotari/utilaje. OUG 64/2022 mentioneaza ca valoarea profitului p% este cea din solicitarea de plata. Pentru lucrari valoarea profitului se identifica in F3, insa pentru dotari/utilaje nu se cunoaste. Ce profit se ia in calcul pentru acestea? Profitul din F3, al lucrarilor sau presupunem ca nu se cunoaste si in formula se completeaza 3% conform mentiunilor din ordonanta? Ce trebuie sa faca beneficiarul in situatia in care in unele devize profit este de 4% si in altele de 5%? Ce valoarea a profitului se completeaza in formula?

Raspuns:

OUG 64/ 2022 când se referă la profit utilizează numai formularea … în situaţia în care procentul de profit nu există sau nu poate fi identificat se va considera 3% din valoarea situaţiei de plată. Astfel, dacă acesta nu este menționat in contractul de achiziție, se va utiliza 3% din valoarea situației de plată. Dacă insă există se va utiliza procentul menționat în contract.(e.g. 4%, respectiv 5% din întrebarea dvs. în condițiile în care devizul este parte din contractul de achiziție).

In cazul unui contract de lucrari care are si componenta de dotari/utilaje, iar pentru lucrari valoarea profitului se identifica in F3, insa pentru dotari/utilaje nu se cunoaste, avand in vedere ca se aplica o singura formula de ajustare a pretului, pentru intreaga valoare a situatiei de plata, aferenta unui contract de lucrari, profitul luat in calculul ajusatrii va fi acela identificat in F3.

Întrebare nr. 11

Referitor la art. 1.2.c) din Ordin care mentioneaza ca pt contractele cu formula care se aplica dupa un timp, pana la intrarea in vigoare a formulei din contract se aplica OUG 64/2022. Ce fac acesti beneficiari in momentul in care intra in vigoare formula din contract, dar nu este acoperitoare. Mai pot intra pe OUG 64/2022? Pot intra de la inceput pe 64 prin introducerea formulei din ordonanta pe perioada cat nu au formula si prin schimbarea formulei din contract (la momentul cand intra in vigoare) cu cea din OUG 64? Daca da, cum calculeaza impactul financiar de 5%?

Răspuns:

In aceasta situatie se va aplica formula de ajustare prevazuta de art. 17 din OUG 64/2022, iar la momentul la care ar trebui sa intre in aplicabilitate formula de ajustare prevazuta in cadrul documentatiei de atribuire si a contractului, se va calcula dezechilibrul financiar al contractului in conformitate cu prevederile art 43 din OUG 64/2022, luand in calcul indicii publicati la data la care se va calcula dezechilibrul financiar.

 

Întrebare nr. 12

Art 11 din Ordin mentioneaza ce documente se transmit la OI pt lucrari. Nu se mentioneaza pentru contractele de furnizare ce documente trebuie transmise. Dar pentru Dotarile/echipamentele din contractele de lucrari?

Raspuns:

Documentele depuse se vor adapta functie de tipul de contract, (lucrari/produse).

Cu toate acestea in mod obligatoriu documentele ce vor depune sunt:

 • Actul aditional
 • Solicitarea contractantului/beneficiarului privind introducerea formulei de ajustare conform OUG 64/2022
 • Nota justificativa, intocmita de autoritatea contractanta conform Anexa 6
 • Procese verbale de receptie /punere in functie semnate si asumate de catre partile semnatare ale contractului,
 • Facturi si orice alte documente relevante din care sa reiasa cantitatea de produse furnizate si respectiv restul ramas de furnizat,

Precizam ca in ceea ce priveste documentele care sa probeze livrarea produselor, acestea de rugla sunt prevazute in cadrul contractelor, modalitatea de receptionare/punere in functiune/ganratie  fiind clauze ale contractului de furnizare produse.

Întrebare nr. 13

Atunci cand se decide rezilierea contractului pe motiv ca a devenit prea oneros, trebuie demonstrat acest lucru? Ce documente justificative trebuie aduse in afara cererii si aplicarii formulei conform art 7, alin.1 din OUG 64?

Raspuns:

OUG 64/2022 nu prevede in mod explicit si limitativ ce documente sunt necesare a se depune, in vederea rezilierii contractului, in acest sens contractul fiind intelegerea intre parti iar modalitatea de indeplinire/reziliere a acestuia fiind in stricta raspundere a acestora.

Cu toate acestea recomandam, ca in vederea demonstrarii faptului ca un contract a devenit oneros, sa se evidentieze faptul ca formula prevazuta la art. 17 din OUG 64/2022 nu este acoperitoare pentru cresterile survenite in piata. Se pot depune astfel, oferte de pret pentru elementele constitutive care au impact major in valoarea contractului, facandu-se dovada ca formula de ajustare nu acopera cresterile de pret.

Întrebare nr. 14

Art 17, pg. 17 din Ordin mentioneaza ca OI intocmeste aviz. (Sunt depuse toate documentele necesare pentru încheierea actului adițional (documentele detaliate în cadrul art. 10 și art. 25 din OUG 64/2022 (după caz), aviz/nota de conformitate/lista de verificare a actului adițional la contractul de achiziție…) Conform procedurii de lucru intocmita de AM, la verificare AA nu se face aviz, decat daca se aplica reducere procentuala. Va rugam sa precizati daca este suficienta lista de verificare a actului aditional?

Raspuns:

In situatia in care nu se constata o abatere si nu se impune aplicarea unei corectii, este suficient sa se intocmeasca Lista de verificare a Actului aditional.

Întrebare nr. 15

Cap VIII din NJ are ca referinta art. 42, alin. 1 si art. 43 din OUG 64, adica acele contracte care au formula, este acoperitoare, deci nu o schimba, doar constituie rezerva de implementare. Pare ca referinta este gresita, deoarece in continuare, NJ mentioneaza ce etape se parcurg pentru situatia cand formula existenta in contract nu este acoperitoare.

Nu se intelege succesiunea acestui capitol din NJ si la ce se refera. La contracte care raman cu formula existenta deja si doar isi creeaza RI sau la contracte care isi introduc formula din OUG 64?

Raspuns:

Capitolul VIII din Nota justificativa face trimitere atat la art. 42 cat si la art 43 din OUG 64/2022. In situatia in care sunt aplicabile prevederile art. 42, respectiv se va constitui rezerva de implementare a contractului dar se va mentine formula existenta in contract, se vor mentine doar informatiile in acest sens. In situatia in care sunt  aplicabile prevederile art 43, se vor mentine informatiile din cadrul Notei cu privire la dezechilibrul financiar, parcurgandu-se in consecinta etapele impuse prin OUG 64/2022.

Întrebare nr. 16

OUG 64/2022 si Ordinul 1586 modifica Ordinul 1284/2016 in sensul ca introduce limita de modificarea a contractelor de achizitie de lucrari si furnizare, in procent de maxim 50% privati? (referinta: Art. 8, alin. 3 din OUG 64).

Raspuns:

Scopul OUG 64/2022 a fost acela de a da posibilitatea finalizarii proiectelor finantate din fonduri europene neromabursabile, avand in vedere cresterea indicelui total in constructii si respectiv  cresterea costului la materiale in constructii generate atat de criza virusului SARS-COV-2 si conflictul armat din Ucraina. Astfel prevederile OUG 64/2022 nu modifica prevederile Ordinului 1284/2016, ci reprezintă  o masura de urgenta pentru a se putea finaliza contractele finantate din fonduri externe nerambursabile.

Întrebare nr. 17

 1. Avand in vedere faptul ca schemele de ajutor de stat pe POR au fost inchise iar in conformitate cu Ordinul 1586/2022, OUG 64 nu se aplica beneficiarilor finantati din POR care au accesat fonduri conform schemelor de ajutor de stat, cum poate folosi un beneficiar privat care are contract semnat pe 2.1.b de ex. economiile din achizitii si din diverse si neprevazute? Se pot incheia acte aditionale de ajustare folosind formula din OUG 64 cu decontare din linia diverse si neprevazute sau se vor suporta de beneficiari din surse proprii ca si cheltuieli neeligibile?

Raspuns:

Pentru a utiliza sume din economiile contractului de finanțare și/sau din capitolul diverse și neprevăzute Beneficiarii vor respecta prevederile contractelor de finanțare specifice acestor tipuri de modificări, cu respectarea prevederilor Ordinului 1284/2016.

Întrebare nr. 18

Intrebari in legatura cu aplicarea unitara a procedurii de verificari financiare:

Avand in vedere mentiunea din metodologia la Ordinul 1586 conform careia ajustarile de pret constituite prin AA la contractul de achizitie se aplica pana la receptia la terminarea lucrarilor, un constructor care avea sold ramas de executat la data de 31.05.2022, a terminat lucrarile la data de 01.08.2022, a notificat beneficiarul la data de 05.08.2022 pentru ajustare si a incheiat AA la contractul de lucrari in data de 20.08.2022 mai poate solicita ajustare avand in vedere faptul ca se va face receptia pe 05.09.2022? Emiterea facturii si plata pentru ajustare se va face inainte de receptia la terminarea lucrarilor, dar beneficiarul va deconta la OI/AM ajustarea dupa receptia la terminarea lucrarilor si avizarea notificarii sau actului aditional? In acest caz beneficiarul transmite catre OI notificare sau AA?

Raspuns:

În situația descrisă în întrebarea dumneavoastră, apreciem că sunt aplicabile dispozițiile OUG 64/2022 și ale Metologiei AMPOR privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022, Beneficiarul putând deconta ajustarea după Notificare sau încheierea Actului adițional (după caz), în condițiile prevăzute în Metodologie.

 

Întrebare nr. 19

In situatia in care constructorul a executat lucrari in luna iulie 2022, a facut solicitarea de plata pentru lucrarile din contract neajustate in data de 01 august 2022, a notificat beneficiarul pentru ajustare in data de 05.08.2022 pentru restul ramas de executat la data de 11.05.2022, a incheiat AA la contractul de lucrari in data de 20.08.2022 pentru ajustare cf OUG 64, la situatia de lucrari depusa in 01.08.2022 va adauga Anexa 4 la Ordinul 1586 desi ajustarea nu a fost facturata pentru ca nu avea AA incheiat cu beneficiarul? Sau Anexa 4 se va depune cu factura de ajustare dupa data de 20.08.2022 dar cu raportarea indicilor de la data de 01.08.2022 (data solicitarii lucrarilor la plata)?

Raspuns:

OUG 64/2022, prevede posibilitatea ajustarii unui contract pentru restul ramas de executat, stabilit la data de 11.05.2022, data intrarii in vigoare a Ordonantei. In situatia in care ulterior acestei date au fost executate lucrari si totodata sunt indeplinite conditiile cumulative de la art. 3, alin. (13) din OUG 64/2022, lucrarile respective  intra sub incidenta prevederilor Ordonantei, astfel ca acestea pot fi ajustate conform formulei de ajustare prevazuta la art. 17 ,alin. (8) din OUG 64/2022.

Conform formulei de ajustare, indicii aplicati pentru ajustare se raporteaza la data transmiterii solicitarii la plata.

Întrebare nr. 20

Cum va proceda OI daca la CR/CP beneficiarul si constructuctorul nu respecta prevederile legale si nu mai incheie AA de ajustare pe indici finali motivand faptul ca renunta la diferentele pe care le-ar solicita in plus?

Raspuns:

Din intrebarea dvs. se intelege faptul ca a fost incheiat un Act aditional prin care a fost introdusa formula de ajustare in baza OUG 64/2022 si respectiv a fost constituita rezerva de implementare a contractului, ulterior fiind transmise situatii de plata cu indici publicati de institutiile abilitate, insa fara ca acestia să fie indicii finaili. In situatia in care indicii publicati nu au fost cei finali, insa autoritatea contractanta nu doreste rectificarea situatiei de plata prin care se vor utiliza indicii finali publicati, daca sumele solicitate initial sunt mai mici fata de sumele ce ar rezulta din aplicara indicilor finali, este strict raspunderea partilor contractanta daca acestea nu doresc rectificarea, insa in situatia in care sumele rectificate sunt mai mari fata de sumele solicitate initial, diferenta de valoare se va considera cheltuiala neeligibila.

Întrebare nr. 21

La CR finala este obligatoriu ca OI sa solicite beneficiarilor incheierea de AA la contractele de lucrari pe valoarea finala? Ce se intampla daca indicii utilizati nu au fost finali, beneficiarii au facut receptia lucrarilor prin intocmirea PVRTL insa indicii finali nu au fost inca publicati?

Raspuns:

In conformitate cu prevederile art. 11, alin. (6)  „Determinarea valorii finale a contractului de achiziţie se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată de către contractant, în baza situaţiei centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiţionale la acesta, însuşită de executant, diriginte de şantier şi/sau inginer/supervizor/consultant, după caz, şi aprobată de beneficiarii fondurilor externe nerambursabile, prin încheierea unui act adiţional la contract. Valoarea finală a contractelor prevăzute la art. 3 alin. (2) trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului/proiectului de investiţii care face obiectul contractului. În cazul în care indicatorii tehnico-economici sunt depăşiţi ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă se procedează la actualizarea acestora, conform legii. În cazul contractelor de lucrări sau contractelor de furnizare pentru care beneficiarii aplică prevederile Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.284/2016, obligaţia asigurării încadrării în indicatorii tehnico-economici îi revine reprezentantului legal al beneficiarului.”

In conformitate cu prevederile de la art. 17 alin . (8), „În situaţia în care indicele de cost în construcţii total, ICC_r, sau indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor ICC_mr nu este disponibil şi definitiv, se vor folosi ultimii indici disponibili, iar ajustarea va fi recalculată, pentru diferenţă, în următoarea situaţie de plată, atunci când indicii de cost în construcţii totali şi indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor vor fi publicaţi şi definitivi.”, „În cazul în care indicele valorii unitare - total, la import, trimestrial, IVUI_Tr, nu este disponibil şi definitiv, se va folosi ultimul indice disponibil, iar ajustarea va fi recalculată atunci când indicele va fi disponibil, respectiv când valoarea va deveni definitivă.”

Întrebare nr. 22

Ce se intampla in cazul in care indicii scad si trebuie facuta recalcularea? In SMIS au fost introduse cheltuielile pe anumite linii bugetare si pe AA de ajusatare, iar dupa recalculare rezulta ca beneficiarii trebuiau sa deconteze mai putin pe linia bugetara respectiva. Se intocmeste suspiciune de neregula pentru recuperarea banilor? Se poate solicita beneficiarului prin adresa intocmita de OI returnarea banilor catre AM? Se solicita si documente de reglare intre constructor si beneficiar (facturi de stornare si op de returnare a banilor si extrase de cont)?

Raspuns:

In cazul in care, in urma recalcularii, se constata ca in cererile anterioare sumele decontate au fost mai mari, pe baza documentelor justificative, se va stabili suma pe care beneficiarul are obligatia sa o restituie AMPOR. Dupa verificare, Organismul Intermediar va completa atat Lista de verificare a cat si Avizul CR/CP/CRP in conformitate cu procedurile interne de lucru, urmand ca AMPOR sa realizeze demersurile necesare pentru recuperarea si reflectarea corespunzatoare in SMIS a sumelor in cauza.

Întrebare nr. 23

In cazul contractelor de furnizare ce documente se depun de beneficiari la cerere pentru ajustare? Se adapteaza Anexa 4 in care se completeze formula pt contractele de furnizare?

Raspuns:

Se va adapta Anexa 4- Model Nota justificativa in consecinta pentru contractele de furnizare

 

Întrebare nr. 24

Dupa ce au intocmit AA la contractele de lucrari/furnizare, beneficiarii pot efectua plati catre constructori/furnizori inainte de aprobarea de catre OI/AM a notificarilor/actelor aditionale de modificare a contractelor de finantare prin includerea rezervei de ajustare sau trebuie sa astepte aprobarea si ulterior sa efectueze plati?

Raspuns:

Solicitarea la plata/rambursare se poate efectua numai dupa aprobarea de catre OI/AM a notificarilor/actelor aditionale de modificare a contractelor de finantare. Pentru a nu produce blocaje in implementarea proiectului, platile catre operatorii economici cu care beneficiarii au incheiate contracte de lucrari/furnizare pot fi efectuate si inainte de aprobarea de catre OI/AM a notificarilor/actelor aditionale de modificare a contractelor de finantare prin includerea rezervei de ajustare

In ceea ce priveste modificarea contractului de finanțare se va avea în vedere respectarea prevederilor cap. VI al Ordinului MDPLA nr. 1586/2022.

 

Întrebare nr. 25

La un contract de execuție lucrări pe fonduri europene, contract aflat in  derulare la data intrării în vigoare a OUG nr.64/2022, executantul ne-a  notificat în baza art.7. alin.4-6 din ordonanță, solicitand încetarea de comun   a contractului, deoarece executarea acestuia este excesiv de oneroasă, fără însă  a dovedi cu documente justificative acest fapt. Ce documente sau cum ar trebui sa dovedeasca executantul că  aplicarea formulei de ajustare  pentru restul rămas de executat nu acopera  creșterile reale ale costurilor, avand în vedere că acesta nu a prezentat  documente care să probeze caracterul oneros al contractului. Menționăm că autoritatea contractantă nu a fost de acord cu incetarea  contractului în aceste condiții?

Raspuns:

OUG 64/2022 nu prevede in mod explicit si limitativ ce documente sunt necesare a se depune, in vederea rezilierii contractului, in acest sens contractul fiind intelegerea intre parti iar modalitatea de indeplinire/reziliere a acestuia fiind in stricta raspundere a acestora.

Cu toate acestea recomandam, ca in vederea demonstrarii faptului ca un contract a devenit oneros, sa se evidentieze faptul ca formula prevazuta la art. 17 din OUG 64/2022 nu este acoperitoare pentru cresterile survenite in piata. Se pot depune astfel, oferte de pret pentru elementele constitutive care au impact major in valoarea contractului, facandu-se dovada ca formula de ajustare nu acopera cresterile de pret.

Totodata va rugam sa aveti in vedere raspunsul de la intrebarea 13 din prezentul document.

Întrebare nr. 26

La contractele de lucrări finantate din fonduri nerambursabile cu durata mai mare de 6 luni semnate dupa intrarea în vigoare a OUG nr.64/2022 se pot aplica  formulele de ajustare din OUG nr.64/2022 sau se aplică o altă formula de  ajustare convenită între beneficiar si executant?

Raspuns:

In conformitate cu prevederile art. 11, alin. (1), in cazul contractelor de achiziţie încheiate ulterior intrării în vigoare a OUG 64/21022, pentru care procedurile de atribuire sunt în curs de desfăşurare, contractanţii pot transmite în termen de 30 de zile de la data semnării contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresă prin care solicită ajustarea valorii contractului, în mod similar ca şi pentru contractele prevăzute la art. 3 alin. (2), potrivit formulelor prevăzute la art. 17 alin. (8) şi a celorlalte prevederi cuprinse în prezenta ordonanţă de urgenţă.

In situatia in care procedurile de atribuire nu au fost initiate, in conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din 395/2016 documentatia de atribuire cuprinde „a)DUAE şi instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi, b)caietul de sarcini sau documentul descriptiv, acesta din urmă fiind aplicabil în cazul procedurilor de dialog competitiv, de negociere sau de parteneriat pentru inovare; c)proiectul de contract conţinând clauzele contractuale obligatorii; d)formulare şi modele de documente.”  In conformitate cu prevederile art. 222^2 din Legea 98/2016 autoritatea contractanta are obligatia introducerii unei clauze de ajustare pentru contractele de lucrari care au o durata de executie mai mare de 6 luni. Formula de ajustare ce se va introduce in contract este stricta raspundere a autoritatii ocntractante, insa aceasta trebuie sa se asigure ca formula poate fi aplicata, toate elementele de referinta sunt clare si publicate in cadrul documentatiei de atribuire si totodata trebuie sa fie acoperitoare pentru creşterea/diminuarea indicilor de preţ pentru elemente constitutive ale ofertei, al căror efect se reflectă în creşterea/ diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul acordului-cadru/contractului.

Intrebarea nr. 27:

Referitor la Capitolul V – Ajustarea preturilor in cadrul devizelor generale si modificarea valorii contractelor de finantare

 1. Pentru un proiect care se afla la faza de intocmire a proiectului tehnic la momentul aparitiei OUG 64/2022, care avea la baza un SF/DALI elaborat la nivelul preturilor anilor anteriori, devizul general predat contine preturile mai mari (actualizate la nivelul elaborarii si predarii acestuia – 2022) rezultand astfel o diferenta de X lei.

Cum se pot diferentia cresterile de pret astfel incat autoritatea contractanta sa poata beneficia de aceasta diferenta de X lei, ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 64/2022?

 1. Avand in vedere ca exista formule diferite de ajustare a preturilor in cadrul OUG 64/2022 si in cadrul Instructiunii ANAP nr.2/2018, va rugam sa ne specificati clar care dintre aceste formule ar trebui prevazuta in viitoarele documentatii de atribuire a contractelor de achizitie publica.

Raspuns:

 1. a) In situatia prezentata ajustarea prețurilor, precum și modificarea valorii contractelor de finanțare se va face potrivit cap. V, art. 19 și următoarele din OUG 64/2022. Actualizarea valorii devizului general pentru contractele de finanțare la care procedurile de atribuire a contractelor de lucrari nu au fost demarate se va face în cadrul legislativ stabilit prin completarea art. 1 din OUG 64/2022 cu alin. (4). În acest context, se vor avea în vedere etapele descrise în Ordinul MDLPA nr. 1586/2022 la art. 14 precum și prevederile Anexei 8, care cuprinde inclusiv exemple de calcul.

A se vedea de asemenea si răspunsul la întrebarea 33.

b)Instructiunea ANAP nr. 2 / 2018 a fost aboragta de catre Instructiunea 1/2021.

Suplimentar precizam faptul ca se vor vedea raspunsurile de la intrebarea nr. 26.

 

Întrebare nr. 28

 1. Daca pentru un contract de lucrari ce contine clauze de ajustare (clauze conform HG 1/2018) si nu exista dezechilibru financiar, sau cazul in care constructorul nu solicita modificarea formulei, beneficiarul poate utiliza prevederile 1.2.d (din Metodologie) in scopul constituirii rezervei de ajustare ce se va suporta ca eligibil de la Bugetul Statului;

Raspuns:

A se vedea raspunsul la Intrebarea Nr. 3

 

Întrebare nr. 29

In cazul contractelor de lucrari ce contin utilaje echipamente tehnologice cu sau fara montaj, respectiv dotari (subcapitolele 4.4 si 4.5) in calculul dezechilibrului financiar si al ajustarii pretului contractului se folosesc doua formule?  Formula pentru lucrari(art.17, alin.(8) lit a.1 OUG64) pentru restul de executat aferente lucrarilor( valoarea insumata a formularelor F3) si formula pentru produse (art.17, alin.(8) lit b.1) aferente utilajelor/ echipamentelor/dotarilor(formularele F4, F5), sau se va tine cont de tipul contractului (lucrari/furnizare produse) si se va utiliza o singura formula?

Raspuns:

Se va tine cont de tipul contractului si se va utiliza o singura formula de ajustare.

 

 

Întrebare nr. 30

Valoarea „Vm” valoarea aferenta cheltuielilor cu materialele din cadrul formulei de ajustarea a preturilor (art.17, alin.(8) lit a.1) se aplica exclusiv materialelor de constructii si nu include cheltuieli de natura altor cheltuieli directe, cheltuielilor indirecte și a profitului? In valoarea materialelor „Vm” sunt incluse si cheltuielile cu utilajele/ echipamentele/dotarile(formularele F4, F5)?

Raspuns:

Vm – va cuprinde cheltuielile cu materialele identificate in formularele aferente situatiei de plata (F3, C6), cu recapitulatii, si valoarea utilajelor, echipamentelor, dotarilor din formularul F4 (daca este cazul), conform Anexa Nr. 4 la Metodologie (Ordin 1586/10.08.2022).

Totodata va rugam sa aveti in vedere raspunsul de la intrebarea 1.

 

Întrebare nr. 31

In Anexa nr. 6 din Metodologie, pentru calculul multiplicatorului se foloseste formula de ajustare pe baza indicilor publicati pentru luna februarie 2022, inseamna ca ICCmr ce va fi folosit va fi ICCmr din luna februarie 2022 si anume 158.9?

Raspuns:

Se vor utiliza ultimii indici publicati de catre insitutiile de specialitate, cu precizarea că pentru toți cei trei indici ICCmr, ICCr și ICCplr, trebuie să fie din aceeași lună „n” (nu un indice din martie și celilalți doi din aprilie, de exemplu), deoarece conform definițiilor de la art 17 (8) din Ordonanță toți cei 3 indici se raportează la aceleași „60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. Raportea la indicii din februarie a fost facuta intrucat la momentul publicarii Ordonantei si respectiv aprobarii  prin Memorandum a Metodologiei privind formulele de ajustare, acestia erau ultimii indici publicati.

Precizam faptul ca periodic pe site-ul inforegio, Anexele privind indicii publicati de catre institutiile de specialitate, vor fi actualizate.

Va rugam sa aveti in vedere si raspunsul de la intrebarea nr. 4.

 

Întrebare nr. 32

In cazul proiectelor ce nu au lansat achizitiile de lucrari/produse, insa a fost necesara ajustarea devizelor generale conform prevederilor capitolului V, cand se solicita act aditional la contractul de finantare? Se solicita a fi intocmit act aditional la contractul de finantare si inainte de lansarea achizitiilor?

Raspuns:

Din perspectiva AMPOR, existența actului adițional la contractul de finanțare nu este o condiție a lansării achiziției.

Actul adițional se va solicita potrivit prevederilor OUG 64/2022 și urmând metodologia cuprinsă în Ordinul MDLPA 1586/2022.

Se va avea în vedere în special respectarea art. 28 din OUG 64/2022, respectiv: Beneficiarii fondurilor externe nerambursabile care nu depun documentaţia prevăzută la art. 25 în perioada de implementare a contractului de finanţare nu beneficiază de prevederile legale referitoare la revizuirea valorii eligibile a contractului de finanţare, iar eventualele cheltuieli aferente rămân în sarcina exclusivă a beneficiarului, precum.

În același sens, art 20 menționează că:

Ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale aferente proiectelor, respectiv a costului investiţiei, precum şi a valorii estimate a procedurilor de atribuire, finanţate din fonduri externe nerambursabile, prevăzute la art. 19, se realizează cu respectarea următoarelor etape:

  a) stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referinţă luna ianuarie 2022, precum şi indicii de cost total în construcţii prevăzuţi în anexa nr. 5;

 1. b) constituirea şi/sau recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanţare pentru anii 2022-2023, în situaţia în care acestea există;

  c) verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/ deciziei de finanţare şi revizuirea valorii eligibile şi/sau neeligibile a proiectului;

  d) actualizarea analizei cost-beneficiu având ca an de referinţă anul 2022, dacă este cazul;

  e) elaborarea documentaţiei de modificare a proiectului de infrastructură.

 

Interpretăm astfel că pentru estimarea valorii procedurilor de atribuire care urmează a fi lansate/relansate, trebuie parcurse etapele de mai sus. Având în vedere că textul legal nu e clar și ca folosește noțiuni diverse pentru acelasă conținut, AMPOR apreciază în context ca necesară o interpretare flexibilă a textului legal, cu derularea etapelor mai sus menționate și cu propunerea de amendare a contractului de finanțare în paralel cu pregatirea lansării procedurii de atribuire  a achiziției.

La semnarea contractului de achiziție se vor avea în vedere și prevederile art. 4 din Legea 500/2002 actualizata in 2022 , respectiv

„(1)Cheltuielile bugetare au destinaţie precisă şi limitată şi sunt determinate de autorizările conţinute în legi specifice şi în legile bugetare anuale.

(2)Nici o cheltuiala nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi nici angajată şi efectuată din aceste bugete, dacă nu exista baza legală pentru respectiva cheltuiala.

(3)Nici o cheltuiala din fonduri publice nu poate fi angajată, ordonanţa şi plătită dacă nu este aprobată potrivit legii şi nu are prevederi bugetare.”

 

În acest sens, menționăm și prevederile legale în materia finanțelor publice care precizeaza in mod expres ca:

"Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea actualizata a fiecarui obiectiv/proiect de investitii si a lucrarilor de interventii, in functie de evolutia indicilor de preturi. Aceasta operatiune este supusa controlului financiar preventiv potrivit prevederilor art. 23 si 25";

respectiv

"Ordonatorii principali de credite, pe propria raspundere, actualizeaza si aproba valoarea fiecarui obiectiv de investitii nou sau in continuare, indiferent de sursele de finantare ori de competenta de aprobare a acestora, in functie de evolutia indicilor de preturi. Aceasta operatiune este supusa controlului financiar preventiv propriu".

In acelasi sens, conform art. 10 (4) din HG 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, ordonatorul principal de credite este obligat la actualizarea valorii investitiilor aprobate, "ori de cate ori este necesar":

“Devizul general intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate in cazul obiectivului nou/mixt de investitii si, respectiv, la faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventii in cazul interventiei la constructie existenta se actualizeaza prin grija beneficiarului investitiei/investitorului, ori de cate ori este necesar, dar in mod obligatoriu in urmatoarele situatii:

 1. a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii;
 2. b) la data solicitarii autorizatiei de construire;
 3. c) dupa finalizarea procedurilor de achizitie publica, rezultand valoarea de finantare a obiectivului de investitii;
 4. d) la data intocmirii sau modificarii de catre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investitii, anexa la bugetul de stat sau la bugetul local.”

Întrebare nr. 33

Pentru ajustarea devizelor generale in stabilirea costului revizuit al proiectului ne raportam la „ultimul deviz aprobat in cadrul contractului de finantare”( conform art.13.1 din metodologie), sau „valorii initiale neactualizate”( corform art.19 alin. (4) Cf OUG 64)? Cu alte cuvinte, ajustarea preturilor se aplica Devizului aferent bugetului initial al proiectului, sau ultimei variante de deviz aferente unui Act aditional?

In interiorul devizului actualizat si aprobat in cadrul unui AA la CF, sunt situatii in care partea de lucrari a fost actualizata, iar partea de echipamnete/ dotari \(Chiar tramvaie, autobuze) NU au fost actualizate de catre proiectanti, pentu ca in acel moment nu faceau obiectul propunerii de modificare; rezerva de ajustare in conformitate cu OUG 64 se va calcula luand in considerare anul de referinta al bugetului initial, si nu anul de referinta al ultimului act aditional?

Exemplu ajustare deviz general (nu exista inca un contract de lucrari):

Valoare D.G. in faza S.F. =100

Valoare D.G. in faza P.T.E. =150

Valoare cost revizuit =120

Cost revizuit actualizat= Valoare cost revizuit +constituire de rezerva de implementare = 120 * 113/100=135.60

Care va fi valoarea ce se va suporta de la Bugetul statului?

In urma calculului descris in metodologie pentru COST REVIZUT (Pct 13.1)- Cresterea datorata ajustarii preturilor estimate, in bugetul proiectului, se va evidentia pe linii bugetare ? Ca valoare eligibila egala cu diferenta intre valoarea costului revizuit pe linii si valoarea din bugetul initial? Este bine sa se reflecte in valoarea liniilor, si nu in 15.310? Drept urmare, doar estimarea reflectata in diferenta intre costul revizuit actualizat si costul revizuit sa ramana in subcategoria de heltuieli nou creata (15.310)? 

Raspuns:

Pentru stabilirea costului revizuit al proiectului la care procedurile de atribuire a contractelor de lucrari nu au fost demarate, precum si pentru procedurile de atribuire care urmeaza a fi reluate, ne raportam la ultimul deviz aprobat in cadrul contractului de finantare la momentul contractarii.

In aceasta speta pentru recalcularea valorii estimate se utilizeaza indicii din Tabelul 1 al Anexei Nr. 5 la OUG 64/2022, in functie de anul de baza al ultimului deviz aprobat in cadrul contractului de finantare la momentul contractarii.

Rezerva de ajustare a preturilor pentru anul 2022 si 2023 (pentru contractele de lucrari care nu au fost demarate, precum si pentru contractele de lucrari care urmeaza a fi reluate) se stabileste in conformitate cu prevederile punctului 2 din Anexa Nr. 5 la OUG 64/2022, la costul revizuit, avand ca baza de referinta luna Ianuarie 2022.

Pentru stabilirea costului revizuit al proiectului la care procedurile de atribuire a contractelor de produse nu au fost demarate, precum si pentru procedurile de atribuire care urmeaza a fi reluate, se aplica prevederile Art. 14 din Metodologie, in functie de anul de baza al al ultimului deviz aprobat in cadrul contractului de finantare la momentul contractarii. Pentru contractele de produse nu se stabileste rezerva de ajustare a preturilor pentru anul 2022 si 2023.

Determinarea valorii nerambursabile, rezultate in urma stabilirii costului revizuit al proiectului si a rezervei de ajustare, se face proportional in functie de valorile eligibile si neeligibile din bugetul proiectului stabilite conform ultimului deviz aprobat in cadrul contractului de finantare la momentul contractarii.

Costul revizuit al proiectului, in bugetul proiectului se va repartiza pe categorii si subcategorii de cheltuieli in functie de liniile ajustate din devizul general.

Rezerva de ajustare a valorii contractului de finanatre pentru anii 2022-2023, determinate in conformitate cu prevederile Art. 13.2 din Metodologie, se va incadra in bugetul proiectului la Categoria/ subcategoria de cheltuiela 15/310.

Întrebare nr. 34

In legatura cu art.13.3 din metodologie „Verificarea sumelor disponibile in cadrul contractelor de finantare” nu am inteles care sunt valorile ce trebuie comparate. Va rugam exemplificati?

Raspuns:

Art. 13.3 din metodologie face referire la revizuirea valorii eligibile şi/sau neeligibile a proiectului, prin modificarea devizului general al investiţiei în sensul creşterii valorii liniei bugetare de diverse şi neprevăzute, sau prin actualizarea analizei cost-beneficiu, după caz, potrivit prevederilor art. 20 lit. d), din OUG 64/2022, pentru proiectele unde aceasta a făcut parte din documentaţia contractului de finanţare, şi transmiterea documentaţiei necesare redepunerii proiectului şi modificării contractului de finanţare/deciziei de finanţare la autoritatea de management care gestionează programul operaţional/naţional.

Atunci cand valoarea cresterii data de valoare costului revizuit actualizat, impreuna cu valoarea liniei bugetare de diverse şi neprevăzute, se incadreaza in procentul de 10% din valoare costului revizuit actualizat, revizuirea valorii proiectului se face prin creşterea valorii liniei bugetare de diverse şi neprevăzute, cu cresterea data de valoare costului revizuit actualizat.

Atunci cand valoarea cresterii data de valoare costului revizuit actualizat, impreuna cu valoarea liniei bugetare de diverse şi neprevăzute, nu se incadreaza in procentul de 10% din valoare costului revizuit actualizat, revizuirea valorii proiectului se face actualizarea analizei cost-beneficiu, dupa caz.

 

Întrebare nr. 35

Exista o neconcordanta intre prevederile art. 2 alin. (3) din Ordin 1586 - Anexa 1 – alineatul nou introdus (19) si prevederile din Metodologie, in sensul ca modificarile efectuate prin Notificare se vor face prin realocarea sumelor aferente de la categoriile:

-diverse si neprevazute(existent in alin.19 si Metodologie);

-economii (existent in alin.19 si Metodologie);

-investitia de baza(existent doar in Metodologie).

In procesarea Notificarilor cum vom proceda pentru realocarea sumelor de la investitia de baza? Propunem completarea alin.19 din anexa 1 la  Ordinul nr.1586/2022 cu mentiunea referitoare la „investitia de baza”.  

Raspuns:

Potrivit clauzelor contractelor de finanțare înainte de modificarea prin Ordin, sumele din categoria Diverse si neprevazute și economiile (rămase în urma atribuirii contractelor de achiziție) se puteau aloca altei categorii peste limita de 10% numai printr-un act adițional la contractul de finanțare, aprobat de AM. În condițiile modificării formei contractului de finanțare prin acest Ordin, aceste realocări se pot face prin Notificare și peste această limită, însă numai pentru situația în care se pune în aplicare OUG 64/2022.

În ceea ce privește Categoria bugetară 15 Cheltuieli pentru investiția de bază, aceasta cuprinde subcategoria 15/310 Cheltuieli de natura ajustarilor de pret la constructii si instalatii, astfel că ne aflăm în situația deja prevăzută în contractul de finanțare care menționează că: prin excepție de la prevederile contractului de finanțare, acesta poate fi modificat prin notificare adresată  AM/OI, în următoarele situații: …modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în cadrul aceluiași capitol bugetar/categorie bugetară, între tipurile de cheltuieli;

Apreciem astfel, că nu este necesară completarea alin.19 pentru că aceste prevederi există deja în contractul de finanțare.

 

Întrebare nr. 36

La pct 13.3. din metodologie (actualizarea devizelor generale) estimarea impactului financiar- in primul rand nu am inteles algoritmul descris (adica l-am urmat, dar rezultatul nu pare sa fie relevant), iar in al doilea rand va rugam sa explicati relevanta refacerii analizei cost-beneficiu (daca e cazul). Avem proiecte pentru care ACB a fost atasata, dar analiza informatiilor nu a avut niciun impact pe evaluare, selectie.  Putem considera ca nu suntem in situatia de a solicita refacerea ACB?  In mod consecvent, la criteriul  cu privire la sustenabilitate din Lista de verificare AA se poate scrie „Nu este cazul”?

Raspuns:

Pentru prima parte a întrebării a se vedea răspunsurile de la intrebarile anterioare 33 – 35.

Pentru partea a doua a întrebării, daca Analiza cost-beneficiu nu este cuprinsă în contractul de finanțare, atunci refacerea ei nu este obligatorie.

În ceea ce privește criteriul referitor la sustenabilitate din Lista de verificare AA: acolo unde sustenabilitatea financiara a proiectului a făcut obiectul unui criteriu de evaluare tehnică și financiară, solicitarea de încheiere a actului adițional la contractul de finanțare va fi fundamentată inclusiv cu macheta actualizată, din care să reiasă menținerea sustenabilității financiare a proiectului. Sustenabilitatea financiară a proiectului este considerată ca fiind afectată substanțial dacă, în urma actualizării previziunilor financiare (machetei) cu ajustările de preț, rezultă valori negative ale fluxului de numerar net cumulat, pe oricare din anii din perioada de analiză a investiției.

Întrebare nr. 37

Tinem sau nu cont de limitarile valorice sau procentuale ale GS (Ghidului solicitantului)? 

Din Metodologie Art 17 (AA6), si Lista  de verificare Act Aditional la Contractul de finantare (Anexa la metodologie) s-ar intelege ca „...beneficiarii vor solicita modificarea contractului de finantare cu respectarea dispozitiilor acestuia atat in ceea ce priveste modalitatea de aplicare a amendamentelor solicitate, dar si eventualele restrictii, limite impuse de contract/ GS, in functie de apel/PI”  iar in Grila OI „...sunt respectate limitele (valorice/ proecntuale impuse de GS/ Contract (pt capitolele, categoriile bugetare la care sunt operate modificari”

In continutul alineatului nou introdus -19 al art 8, anexa 1- Conditii specifice se spune:  „...modificari indiferent de limitele procentuale, pe capitole/ categorii bugetare”. Cum e bine?

Raspuns:

In cadrul ghidurilor exista categorii de cheltuieli ce sunt considerate eligibile in limita unor procente. Prin constituirea rezervei de ajustare la contractul de finantare cf OUG 64/2022, se pastreaza limitele procentuale ale unor astfel de categorii de cheltuieli bugetare, asa cum sunt ele descrise in ghiduri pentru ca se pastreaza proportiile. 

Prin ghiduri nu sunt prevăzute limite valorice pe categorii/subcategorii de cheltuieli care se ajustează potrivit OUG 64/2022

Acestea se regasesc la cheltuieli de tipul- Anunţ/comunicat de presă privind începerea/finalizarea proiectului – obligatoriu - Costuri eligibile maxime decontate (lei, fără TVA): 3000 lei, Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern care sunt eligibile in limita maxima a 5000 lei trimestrial (aferente activitatilor ce pot fi auditate in trimestrul respectiv. Aceste tipuri cheltuieli nu sunt ajustate prin OUG 64, deci se pastreaza limitele valorice din ghiduri.

Întrebare nr. 38

 La sectiunea VI,  din Anexa 6, se precizează: ” Reprezentantul legal al beneficiarului (prenume, nume, functie) confirma realitatea indeplinirii conditiilor de imprevizibilitate a contractului si corectitudinea informatiilor cuprinse in prezenta nota justificativa”, iar la punct 4 ”Pasi de urmat pentru intocmirea actelor aditionale la contractele de achizitie”( pag.8), litera a), etapa I: ” [...] Nota justificativa este aprobata de reprezentantul legal al beneficiarului, care raspunde  pentru realitatea indeplinirii conditiilor de imprevizibilitate a contractului si corectitudinea informatiilor cuprinse in aceasta”

Daca prin semnarea si aprobarea notei justificative, reprezentantul legal  raspunde pentru realitatea indeplinirii conditiilor de imprevizibilitate a contractului si corectitudinea informatiilor cuprinse in aceasta, care este documentul prin care confirma realitatea indeplinirii conditiilor de imprevizibilitate a contractului si corectitudinea informatiilor cuprinse in Nota justificativa? Trebuie intocmit un alt document sau doar se introduce fraza ” Reprezentantul legal al beneficiarului (prenume, nume, functie) confirma realitatea indeplinirii conditiilor de imprevizibilitate a contractului si corectitudinea informatiilor cuprinse in prezenta”?

De fapt, in Nota justificativa( anexa 6) sunt mentionate 3 semnaturi ale reprezentantului legal pe un singur document( la pct.VI, VII si la final). Se intocmesc 3 documente separate?

Raspuns:

Se va intocmi o singura Nota justificativa, care va fi semnat o singura data de catre reprezentantul legal al beneficiarului.

Intrebarea nr. 39

Conform Instructiune ANAP nr.1/2021, cap.IV, sectiunea 1- Ajustarea pretului contractului, art.12, alin. (13), Autoritatea contractanta poate aplica/utiliza simultan, in cadrul aceluiasi contract/acord-cadru una sau mai multe modalitati/formule de ajustare. Conform OUG 64/2022 sunt indicate, pentru calcul ajustarii, formule diferite pentru materiale (a.1), pentru dotari/procurare (b.1) si pentru servicii (c.1) iar în Anexa la Ordinul 1586/10.08.2022 - Metodologia, art.9, se precizeză că ”Formulele de ajustare utilizate vor fi conform Metodologiei de aplicarea a formulelor, atașată prezentului Ordin, în anexa 8”, respectiv funcție de tipul de contract.

Raspuns:

Se va aplica o singura formula functie de tipul de contract.

 

Intrebarea nr. 40

Autoritatea contractantă a încheiat un contract de lucrări în luna aprilie 2022, având clauza de ajustare prevăzută de OG 15/2021. Executantul solicită aplicarea ajustării conform OUG 64/2022. Se elaborează centralizatorul cu restul de executat la 11.05.2022, la care s-au determinat multiplicatorii și impactul financiar, astfel:

- raportat la luna ianuarie 2022 - multiplicatorul OG 15 este ”-235.081,82”, multiplicatorul OUG 64 este ”-49.247,06”, iar impactul financiar este ”-79,05%”

- raportat la luna februarie 2022 - multiplicatorul OG 15 este ”-207.474,35”, multiplicatorul OUG 64 este ”-49.247,06”, iar impactul financiar este ”-76,26%”

- raportat la luna mai 2022 (determinarea restului de executat) - multiplicatorul OG 15 este ”-41.829,51”, multiplicatorul OUG 64 este ”+125.964,73”, iar impactul financiar este ”-401,16%”.

In toate cele trei cazuri impactul financiar este negativ, mai mic sau egal cu 5%.

Raportat la prevederile art. 43, alin. (2) din OUG 64/2022, este necesară reechilibrarea contractuală?

Se recomandă încheierea unui act adițional de aplicare a prevederilor OUG 64/2022 (introducerea formulei și stabilirea rezervei de implementare), având în vedere că multiplicatorul OUG 64 pentru luna mai 2022 are o valoare pozitivă?

Raspuns:

Se vor utiliza ultimii indici publicati de catre insitutiile de specialitate,cu precizarea că pentru toți cei trei indici ICCmr, ICCr și ICCplr, trebuie să fie din aceeași lună „n” (nu un indice din martie și celilalți doi din aprilie, de exemplu), deoarece conform definițiilor de la art 17 (8) din Ordonanță toți cei 3 indici se raportează la aceleași „60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n”. Raportea la indicii din februarie a fost facuta intrucat la momentul publicarii Ordonantei si respectiv aprobarii  prin Memorandum a Metodologiei privind formulele de ajustare, acestia erau ultimii indici publicati.

Precizam faptul ca periodic pe site-ul inforegio, Anexele privind indicii publicati de catre institutiile de specialitate, vor fi actualizate.

In aceasta speta doar dacă diferenţa de valoare între impactul financiar prevăzut la Art. 43, alin. (1) lit. e) din OUG 64/2022  şi impactul financiar prevăzut la Art. 43 alin. (1) lit. d) din OUG 64/2022  împărţită la valoarea impactului financiar prevăzut la Art. 43, alin. (1) lit. d) din OUG 64/2022 este mai mare de 5%, reechilibrarea contractuală va urma procedura prevăzută de OUG 64/2022.

 

Întrebare nr. 41

In cazul unui contract de lucrări, care are cheltuieli materiale dar si procurare de echipamente ce necesită montaj, care este modalitatea corectă de calcul a ajustarii conform OUG 64/2022? Se utilizeaza doar formula de ajustare materiale (8.a.1) sau si cea pentru dotari/procurare echipamente (8.b.1), cu indicarea expresa a lucrarilor/bunurilor pentru care se utilizeaza fiecare formula, urmand apoi a se determina ajustarea totala a contractului prin insumarea valorii actualizate a platii pentru materiale cu valoarea actualizata a platii pentru echipamente? Cum trebuie sa calculam valoarea actualizată a plătii, în această situație, pentru a aplica corect prevederile OUG 64/2022?

Deși prevederea din Metodologie spune clar că se aplică formula funcție de tipul contractului, în Anexa 4 la Metodologie, sheet-ul ”1.2- BORDEROU CENTRALIZATOR materiale F3 si echipamente F4”, aferent unui contract de lucrări, la col. 4- Valori ajustare materiale/echipament cere a se prezenta separat (celule independente)  valorile ajustărilor calculate pentru lucrări, echipamente și dotări. De ce se calculează separat? Cu care formulă? Vezi comentariile de la Anexa 4, 1.2.

Raspuns

Anexa 1.2. se completeaza doar pt materiale si echipamente.

Suma care se preia in 1.3 trebuie sa fie valoarea ajustarii care rezulta din aplicarea formulei

BENEFICIAR:

     

CONSTRUCTOR:S.C.

     

OBIECTIV : E

     

BORDEROU CENTRALIZATOR MATERIAL F3 si echipamente F4

 
 

SL nr. ... / .........

 

 

 

Nr. crt

Categorie lucrari/ categ/subcateg. de cheltuială

Formular F3/F4

Valoare material/echipament din deviz F3/F4

Valoare ajustare material/echipament

1

2

2

3

4

 

INFRASTRUCTURA

   

cf formula 8.a.1) fiind contract de lucrari

Valoare ajustare materiale - nu se calculeaza separat, formula imi calculeaza valoarea ajustata a materialelor. Trebuie sa fac scaderea ca sa completez aceasta celula. 

 

 

Fundatii

 
 

 

Zidarie

 
 

 

Sarpanta

 
 

ARHITECTURA

   
 

 

Fatada

 
 

 

Pardoseli

 
 

 

Finisaje

 
 

INSTALATII ELECTRICE

   
 

 

Inst. Interioare

 
 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

   

cf formula 8.a.1) sau  cf formula 8.b.1)? 

Daca se calculeaza dupa aceeasi formula de ce sunt celule separate? Formula calculeaza doar valoarea ajustata a materialelor si ajustarea pentru restul situatiei de lucrari.

 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj

   
 

Dotari

   

?

         
         
   

TOTAL FARA TVA

 

totalul acesta reprezinta ajustarea materialelor si a echipamentelor, nu totalul ajustarii rezultate dupa aplicarea formulei. De ce il preiau in tabelul 1.3?- vezi exemplul de calcul –

   

TVA

 

 

   

TOTAL CU TVA

 

 

Trebuie parcurși următorii pași:

Pasul 1. Primesc solicitarea constructorului in termen, fac analiza incadrarii in condițiile de imprevizibilitate, intocmesc N.J. si inchei A.A. la ctr de lucrări, in termen prevazut, - indeplinind astfel o parte din obligatia  constituiri rezervei de implementare (Ri), si-l trimit la OI in termen de 10 zile lucratoare spre verificare;

Pasul 2. trebuie modificat Bugetul proiectului pentru a indeplini cealaltă parte din obligatia de  a evidenția constituirea Ri (si pentru ca altfel nu se pot solicita la rambursare ajustarile) prin introducerea celor  doua linii noi aferente Ri, dupa caz, prin AA la CF sau  Notificare de modificare a bugetului, indiferent dacă exista sau nu economii de realocat.

Sunt create astfel doua situații diferite de modificare a Bugetului proiectului aprobat prin contractul de finanțare:

 1. Nu avem economii de realocat însă bugetul proiectului se modifică atât ca structură (categ./subcateg. de cheltuieli) cât și ca valoare totală, conducând la creșterea valorii finanțării nerambursabile aprobată inițial, deci se va încheia  AA la CF;
 2. Avem economii de realocat, bugetului proiectului se modifică doar ca și structură (categ./subcateg. de cheltuieli) însă nu și ca valoare, nu s-a utilizat 75% din finanțarea inițială deci nu se solicită încheiere de AA la CF, se transmite Notificare de modificare a bugetului.

În Metodologie, cap. VI, art 16 se precizează că:

- la punct N6 ”Bugetul contractului de finanțare poate fi modificat prin Notificare adresată OI, în următoarele situații:

 • Modificari [..] în limita a 10% între capitole bugetare(categorii bugetare)...”

-  la punct N8 ”Modificările efectuate prin Notificare[...] se vor face prin realocarea sumelor aferente categoriei bugetare Diverse şi neprevăzute, prin realocarea economiilor existente la nivelul proiectului, precum şi prin realocarea sumelor necesare în acest sens de la investiţia de bază către subcategoriile bugetare mai sus menţionate”

Raspuns:

Pasul 2:

 1. a) Precizam ca actele adiționale la contractele de finanțare se pot incheia numai după ce de beneficiarul a utilizat minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului (în cazul utilizării mecanismului rambursărilor, plăţile trebuie să totalizeze minim 75% din valoarea eligibilă din contractul de finanțare, iar în cazul utilizării mecanismului cererilor de plată, beneficiarii demonstrează că au primit facturi în baza cărora se atinge procentul de cel puţin 75% din valoarea eligibilă din contractul de finanţare).
 2. b) Prin excepție de la prevederile art. 9 alin. (1) - Condiţii generale din Contractul de finanţare, Beneficiarul poate opera modificări asupra Bugetului proiectului, prin Notificare, inclusiv pentru realocarea sumelor de la categoria “Diverse și neprevăzute”, a economiilor disponibile la nivelul contractului de finanţare (indiferent de limitele procentuale între capitole/categorii bugetare), crearea de linii/categorii/subcategorii bugetare noi, exclusiv în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor OUG nr. 64/2022).” (vezi si comentariile de la intrebarea 42).

 

Întrebare nr. 42

1.Înțeleg că prevederea de la punct N6 face referire la categoriile de cheltuieli și nu la capitolele bugetare 58.01.01 și 58.01.02 utilizate pentru proiect.  E corect? Atunci, limita de 10% între capitole bugetare (categorii bugetare) cum se stabilește? Se calculează 10% din totalul categoriilor bugetare sau 10% din categoria care se diminuează?

 1. Care este ordinea de efectuare a realocărilor? Este obligatorie realocarea întâi a sumelor din Diverse si neprevăzute, apoi a economiilor existente la nivelul proiectului și, în ultimul rând, realocarea de la investiția de bază până la acoperirea Ri inițiale sau nu? Daca da, atunci cum procedez cu chelt. Diverse si neprevazute ( care in situația proiectului sunt insuficiente acoperiirii Ri) dacă le utilizez pentru ajustare OUG 64 și constat că am si NCS-lucrări pe articole noi de deviz, care imi cresc valoarea contractului inital? Din ce categorie/subcategorie bugetară voi utiliza buget pentru NCS-uri?

3.În situația în care, valoarea Ri este mai mare dacă valoarea economiilor (realocărilor), diferența dintre cele două valori va fi cea care se va solicita ca Rezervă de ajustare (Ra) la momentul AA la CF stabilindu-se astfel noua  valoare (marită) a CF? Cum procedez daca Ri este mai mica sau egala cu valoarea realocărilor astfel încât nu se impune solicitare rezerva de ajustare la CF (Ra = 0)?

 1. Ce reprezintă anexa 7? Cumva modificările care se vor aplica devizului estimat al respectivului contract, in sensul diminuării/creșterii valorii acestuia sau valoarea contractului încheiat la care se adauga ajustarea?

- Dacă în bugetul proiectului sunt introduse categ/subcateg noi de cheltuieli pentru Ri, care va fi corespondența acestora în Devizului General al proiectului? Care va fi forma modificată a DG ce se va aproba de Beneficiar, anterior încheierii AA la CF, având în vedere că  Metodologia nu prevede includerea de  noi linii în DG?

- Pentru modificarea Bugetului, în Notificare, va trebui sa prezentăm centralizat pe care linii de buget se modifică valoarea cu semnul ”–”  astfel încât totalul lor să se regăsescă cu semnul ”+” pe linia de buget nou introdusă și valoarea totală a bugetului aprobat să nu se modifice (pentru că modificarea valorii bugetului presupune încheierea de AA la CF). Este obligatorie introducerea liniei noi de buget cu valoare”+”  și, pentru păstrarea valorii totale aprobate a bugetului, trebuie precizate liniile care  se vor diminua ”-”. Cum va arăta această centralizare în situația în care există în bugetul aprobat, pe fiecare linie în parte, sume acoperitoare ajustărilor conform OUG 64/2022 și nu sunt necesare realocări de la alte linii bugetare? Se vor diminua valorile aprobate de la liniile de buget aferente contractului cu valurile corespunzătoare ajustărilor?

-Cum trebuie completată anexa 7 atunci cand  Ri este acoperită de economiile înregistrate pe fiecare linie de deviz și nu este necesară suplimentarea valorilor inițiale aprobate prin contractul de finanțare?

-Evidențierea sumelor necesare  ajustărilor, pentru fiecare linie de deviz în parte (conform Anexi 7)  este impusă pentru a fi urmărite ca utilizare? Cum voi proceda în situația în care, dupa  utilizarea integrală a sumei constituită pentru o linie din deviz, se impune majorarea acesteia (ex. pentru 4.1 din deviz sunt necesare  70,63%  din Ri, pentru. 4.2+4.3= 17,44%, pentru 5.1.1+5.1.2 =1,75% iar pentru 1.2+1.3 = 8,55%) dar nu ma încadrez în procentul utilizat de 75% din valoarea totala a Ri? Ma refer aici la faptul ca sumele stabilite inițial (23% din Rest de executat) pentru rezerva de implementare sunt sub valorile necesare calculate funcție de coeficienții publicați de INS, aferenți lunii februarie 2022.

Răspuns:

 1. Articolul 16, pct. N6 din Metodologie face referire la prevederile contractuale ce reglementează condițiile de modificare a contractului de finanțare prin Notificare. În același timp, același articol, punctele N7 și N8, stabilește cum se vor realiza modificările la nivelul contractului de finanțare prin Notificare în contextul aplicării prevederilor OUG 64/2022, prevăzând astfel și excepția de la dispozițiile aplicabile în cazul celorlalte categorii de Notificări. Mai mult, în cadrul punctului N8, în reglementarea dată de Ordinul MDLPA 1586/2022, Beneficiarii sunt notificați asupra modificării unilaterale a contractului de finanțare de către AMPOR, prin amendarea art. 8, alin. (1) din Anexa 1 – Condiții Specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020, în sensul introducerii unui nou alineat în cadrul acestui articol (alineatul 19): “(19) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (1) - Condiții generale din Contractul de finanţare, Beneficiarul poate opera modificări asupra Bugetului proiectului, prin Notificare, inclusiv pentru realocarea sumelor de la categoria “Diverse și neprevăzute”, a economiilor disponibile la nivelul contractului de finanțare (indiferent de limitele procentuale între capitole/categorii bugetare), crearea de linii/categorii/subcategorii bugetare noi, exclusiv în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor OUG nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, conform Metodologiei specifice emise în acest sens.” Prin urmare, limitele de 10% nu sunt aplicabile în contextul Notificărilor efectuate în vederea punerii în aplicare a dispozițiilor OUG nr. 64/2022.
 2. În conformitate cu punctul N8 din Metodologia AMPOR privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, “Modificările efectuate prin Notificare în vederea ajustării conform OUG 64/2022 se vor face prin realocarea sumelor aferente categoriei bugetare Diverse și neprevăzute, prin realocarea economiilor existente la nivelul proiectului, precum și prin realocarea sumelor necesare în acest sens de la investiția de bază către subcategoriile bugetare mai sus enumerate.

Cu ocazia încheierii actelor adiționale la contractele de finanțare, respectiv a constituirii rezervelor de ajustare, categoria bugetară Diverse și neprevăzute (după caz), precum și categoriile aferente investiției de bază de unde s-au transferat sume vor fi reconstituite cu sumele realocate prin intermediul Notificării. Valoarea economiilor realocate se va scădea din valoarea totală a rezervei de ajustare solicitată prin intermediul actului adițional.”

Prin urmare, în situația în care utilizați categoria Diverse și neprevăzute pentru ajustare în condițiile OUG 64/2022 și veți avea ulterior și NCS-uri, valoarea acestora va putea fi acoperită din categoria Diverse și neprevăzute, cu respectarea dispozițiilor legale și a contractului de finanțare, după încheierea Actului adițional pentru constituirea rezervei de ajustare, când sumele realocate prin Notificare vor fi reconstituite la categoria Diverse și neprevăzute.

 1. În situația în care valoarea rezervei de implementare este mai mare decât valoarea economiilor disponibile la nivelul contractului de finanțare, pentru diferență se poate solicita creșterea valorii proiectului, în condițiile OUG 64/2022 și a Metodologiei AMPOR privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. În situația în care valoarea ajustării poate fi acoperită din resurse disponibile la nivelul contractului de finanțare, acesta va fi modificat doar pentru constituirea rezervei de ajustare, în condițiile OUG 64/2022 și a Metodologiei AMPOR mai sus menționată, prin realocarea sumelor disponibile la categoriile 15/309 - subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț contractele de furnizare, sau 15/310 - subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații (după caz).
 1. Anexa 7 va insoti AA pentru sustinerea informatiilor cu privire la restul de executat si incadrarea acestora pe cheltuieli eligibile si neeligibile la momentul aplicarii prevederilor ordonantei.

In ceea ce priveste Rezerva de implementare, aceasta se constituite in prima faza in procent de 23% din valoarea restului ramas de executat. Ulterior efectuarii de plati de minimum de 75% din valoarea rezervei de implementarea aceasta se poate suplimenta, pe parcursul derulării contractelor,cu procente de până la 10% din valoarea restului de executat a contractului de achiziţie, rest ramas de executat stabilit la data solicitării suplimentarii rezervei.

In situatia in care in urma calcularii unor situatii de plata pentru care valoarea ajustarilor este mai mare decat valoare rezervei de implementare, constituita in conformitate cu prevederile art. 9, veti avea in vedere faptul ca se pot emite doua situatii de plata, astfel incat prima sa fie acoperita de rezerva, urmand sa fie suplimentata rezerva de implementare si apoi solicitate la plata cheltuielile.apoi urmeaza sa fie solicitate la plata cheltuielile.

In ceea ce priveste decontarea din cadrul rezervei de implementarea, evidentierea acesteia se va face in conformitate cu Anexa 4 la Ordinul MDLPA nr. 1586/2022.

Potrivit art. 16, pct. N7 din Metodologie, în cadrul bugetului contractului de finanțare se vor crea linii noi aferente ajustărilor de preț, respectiv se va modifica bugetul contractului de finanțare, prin introducerea, după caz, a următoarelor subcategorii bugetare, care vor fi completate cu sumele care fac obiectul Notificării:  Categoria de cheltuiala 15 /310 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații; Categoria de cheltuiala 15 /309 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț contractele  de furnizare.

Pasul 3.  La fiecare CR se completează anexa 4 - pentru a îndeplini obligația de  a evidenția utilizarea Ri, cu toate sheet-urile respective.

Raspuns:

Pasul 3:

La fiecare cerere de plata/rambursare se ataseaza si Anexa 4 cu toate sheet-urile completate corespunzator

 

 

Întrebare nr. 43

Transmiterea anexei 4 la CR se face .pdf sau/și electronic (editabil), similar transmiterii formularului CR? 

Raspuns:

Transmiterea anexei 4 la CR se face in format .pdf

 

Întrebare nr. 44

Cum se completează în sheet-ul 1,  Anexa 1.3,  coloanele 14 și 20 care nu prezintă linii si nici total precum și coloanele  15 si 21 care solicită completarea  pe linii,  inclusiv cu  valorile de la  col.14, respectiv col.20?

Raspuns:

 • in coloanele 14 si 20 nu se introduc sume pe linii, ci doar la total se preia valoarea totala din anexa 1.2.
 • pt coloanele 15 si 21 totalul, adica linia 27, se calculeaza conform formulei din capul de tabel (si nu ca si suma a liniilor), avand in vedere ca avem sume doar pe linia de total.

Întrebare nr. 45

În  sheet-ul 3, Situație plati SR , col Total SR ce trebuie completat? Total valoare utilizată sau total  valoare rest de utilizat ( nu este formulă de calcul la col.21 =? și col.22=?).

Raspuns:

În  sheet-ul 3 la coloana Total SR  se va completa total valoare utilizata

 

Întrebare nr. 46

Cum se evidențiază plata Ri? Se va intocmi  OP-uri din 58.01.02 și 58.01.01, corespunzător sumelor calculate si facturate separat pentru ajustarea cheltuielilor?

Raspuns:Se recomanda  evidentierea distincta a ajustarilor in facturi separate sau reflectate la pozitii separate in cadrul aceleiasi facturi.  In ceea ce priveste plata facturilor, beneficiarii  pot intocmi fie unsingur OP a carui valoare reprezinta valoarea facturii fie mai multe OP-uri in functie de procedurile proprii de lucru.

Întrebare nr. 47

Care sunt documentele justificative care trebuie sa însoțeasca CR, în afara anexei 4? Toate documentele de la cap.IV,art.11 sau care, mai exact?

Raspuns:

Documentele de la art.11 se refera la AA, nu la CR. Documentele CR sunt cele de pana acum, plus anexa 4 si AA.

Întrebare nr. 48

Metodologia prevede ca mențiunile obligatorii care se aplică pe originalul documentelor justificative sa cuprindă și referiri la valoarea ajustărilor conform OUG 64/2022. Concret,  ce anume? Menținunile obligatorii sunt: ”Factura este inclusa in CR....” ,  ”Cod proiect....Suma decontata la plata.........” si ”Conform cu originalul”. Cum trebuie modificate acestea pentru a respecta prevederea din Metodologie?

Raspuns:

 Suma decontata trebuie detaliata cu ajustarea daca acestea sunt reflectate la pozitii distincte in faxtura sau se va avea in vedere facturarea ajustarilor   in facturi distincte

 

Întrebare nr. 49

Ținând cont de prevederile OUG 64/2022 și de documentele subsecvente, privitor la constituirea rezervei de ajustare la contractul de finanțare și creșterea valorii totale a contractului de finanțare cu valoarea a rezervei de ajustare, respectiv de prevederile Ghidului Solicitantului axa 13, conform cărora valoarea maximă eligibilă este de 5.000.000 euro, vă rog să ne transmiteți dacă, prin creșterea valorii eligibile a contractului de finanțare cu valoarea eligibilă a rezervei de ajustare se pot excede cei 5.000.000 euro.

Specific, în momentul de față avem prevăzută în contractul de finanțare valoarea maximă eligibilă conform ghidului, plus cheltuieli neeligibile, înțelegem să creștem valoarea totală a proiectului cu rezerva de ajustare, iar întrebarea e dacă această rezervă încadrată de 15-310 (pentru contractul de execuție lucrări) o putem prevedea ca o cheltuială eligibilă.

Raspuns:

Conform Ordinului ministrului MDLPA nr. 2375/09.09.2022 privind completarea ghidurilor solicitantului – conditii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate in cadrul POR 2014-2020, este admisa depasirea plafoanelor maxime aferente valorii totale/ valorii eligibile/ valorii finantarii nerambursabile a proiectelor, exclusiv ca urmare a aplicarii OUG 64/2022.

Ordinul nr. 2375/09.09.2022 a fost publicat pe siteul www.inforegio.ro.

Intrebare nr. 50:

Ajustare valoare deviz general pentru reluarea achizitiei de lucrari

Devizul general aprobat la cererea de finantare 2018.

Deviz actualizat 2021 transmis la ADR prin Notificare, dar buget neactualizat cf acestui deviz Linia de proiectare poate fi majorata?

Linia 4.3 din deviz ( echipamente cu montaj) se actualizeaza cf indicatorilor din anexa 5 la OUG 64 sau a celor din Tabelul 3?

Ajustarea preţurilor în cadrul devizelor generale de investiţii, precum şi a modificării valorii contractelor de finanţare

Ajustarea prețurilor, precum și modificarea valorii contractelor de finanțare se va face potrivit cap. V, art. 19 și următoarele din OUG 64/2022, iar pentru stabilirea costului revizuit al proiectului se utilizeaza indicii din Tabelul 1 al Anexei Nr. 5 la OUG 64/2022. Valoare rezervei de ajustare a valorii contractului de finantare pentru anii 2022- 2023 se va face utilizand indicii din Tabelul 2 al Anexei Nr. 5 la OUG 64/2022. In acest context, se vor avea în vedere etapele descrise în Ordinul MDLPA nr. 1586/2022 la art. 13 si  art.14, precum și prevederile Anexei 8.

Astfel, raportarea se face la ultimul deviz aprobat in cadrul contractului de finantare la momentul contractarii.

Daca valoarea devizului actualizat de proiectant potrivit obligatiilor legale este mai mare decat valoarea Devizului actualizat potrivit prevederilor OUG64/2022 (devizul de la momentul semnarii contractului de finantare actualizat cu indicii Ianuarie 2022), diferenta va fi suportata de beneficiar-cheltuiala neeligibila.

Raspuns

Se vor avea în vedere și răspunsurile de la întrebarile 32-36 si 55.

Intrebare nr. 51:

La un contract de proiectare cu executie, la care nu este inca intocmit proiectul tehnic, cum se aplica formula pentru a face calculul reechilibrarii?

Raspuns:

Daca achizitia contractului de proiectare si executie lucrari era demarata la data intrarii in vigoare a OUG 64/2022, si sunt indeplinite prevederile Art. 11 din OUG 64/2022, restul de executat la data intrarii in vigoare a OUG 64/2022, poate fi considerata valoarea contractului, cu exceptia valorii proiectarii. Pentru calculul impactului financiar, dacă nu se poate determina în mod direct valoarea cheltuielilor cu materiale, pentru determinarea acestora se utilizează ponderile materialelor de construcţii, exprimate procentual, stabilite în funcţie de categoriile principale de lucrări de construcţii şi de tipurile de obiecte de construcţii prevăzute în Buletinul Statistic de Preţuri al Institutului Naţional de Statistică prin raportare la obiectul contractului de achiziţie de lucrări.

 

Întrebare nr. 52

La un contract care are clauza de ajustare de pret care acopera cresterile, dar nu are rezerva de implementare. Constructorul nu a facut solicitare de modificare formula de ajustare.

Se poate constitui rezerva de implementare? Termenul de 90 de zile trebuie respectat de beneficiar in acest caz?

Raspuns:

A se vedea si raspunsul la intrebarea nr. 3.

 

Intrebarea nr. 53

Se poate mari eligibilul contractului de finantare peste valoarea maxima a cheltuielilor eligibila prevazuta in ghidului solicitantului, urmare a actualizarii conform OG 64. (EX: DMI 13.1)?

Raspuns:

Conform Ordinului ministrului MDLPA nr. 2375/09.09.2022 privind completarea ghidurilor solicitantului – conditii specifice de accesare a fondurilor aferente apelurilor de proiecte organizate in cadrul POR 2014-2020, este admisa depasirea plafoanelor maxime aferente valorii totale/ valorii eligibile/ valorii finantarii nerambursabile a proiectelor, exclusiv ca urmare a aplicarii OUG 64/2022.

Ordinul nr. 2375/09.09.2022 a fost publicat pe siteul www.inforegio.ro

Intrebarea nr. 54

Linia de Taxe se poate actualiza? Si/sau Diverse si neprevazute

Raspuns:

In conformitate cu prevederile Art. 13 din Metodologie (Ordin 1586/10.08.2022), pentru stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referință luna ianuarie 2022, se identifica liniile din devizul general (ultimul aprobat in cadrul contractului de finantare) aferente contractului de lucrari pentru care procedurile de atribuire a contractelor de lucrari, nu au fost demarate precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate.

In aceasta speta nu consideram ca linia de taxe si linia de diverse si neprevazute fac parte dint-un contract de lucrari pentru care procedurile de atribuire a contractului de lucrari, nu au fost demarat precum sau pentru care procedure de atribuire care urmează a fi reluate.

Intrebarea nr. 55

In norme se specifica faptul ca actualizarea se calculeaza raportat la ultimul Deviz general aprobat in cadrul Cererii de finantare. Un Beneficiar a actualizat devizul in 2021 si a transmis respectivul deviz la ADR insa nu a intocmit si o notificare de actualizare a Bugetului pentru transfer de sume eligibile sau suplimentarea bugetului cu fonduri neeligibile. Ar putea in acest caz sa aplice formula de ajustare la devizul de la faza SF/Cererii de finantare depuse si doar cheltuielile care depasesc aceasta valoare sa fie considerate neeligibile?

Raspuns:

Ajustarea prețurilor, precum și modificarea valorii contractelor de finanțare se va face potrivit cap. V, art. 19 și următoarele din OUG 64/2022, iar pentru recalcularea valorii estimate se utilizeaza indicii din Tabelul 1 al Anexei Nr. 5 la OUG 64/2022.In acest context, se vor avea în vedere etapele descrise în Ordinul MDLPA nr. 1586/2022 la art. 13 si  art.14, precum și prevederile Anexei 8.

Astfel, raportarea se face la ultimul deviz aprobat in cadrul contractului de finantare la momentul contractarii.

Daca valoarea devizului actualizat de proiectant potrivit obligatiilor legale este mai mare decat valoarea Devizului actualizat potrivit prevederilor OUG64/2022 (devizul de la momentul semnarii contractului de finantare actualizat cu indicii Ianuarie 2022), diferenta va fi suportata de beneficiar-cheltuiala neeligibila.

Se va avea în vedere și raspunsurile anterioare din cadrul prezentului document.

Intrebarea nr. 56

In cazul in care urmare a elaborarii PT si inaintarii acestuia pe parcursul anului 2022 la ADR pentru analiza conformitatii sau pentru proiectele care sunt in prezent, in faza de elaborare a PT-ului se poate actualiza bugetul proiectului prin aplicarea formulei la devizul de la SF/Cererea de finantare depusa? … cazuri in care valoarea ce depaseste valoarea rezultata din actualizarea pe 64, este suportata de Beneficiar din surse proprii.

Raspuns:

In faza de elaborare a PT se poate actualiza bugetul proiectului prin aplicarea formulei din OUG 64/2022 la devizul de la SF/DALI.

In situatia in care valoarea devizului general actualizat conform reglementarilor legale este mai mare decat valoarea devizului general actualizat in conformitate cu prevederile OUG 64/2022, diferenta se va suporta de Beneficiar. Valoarea initiala a investitiei la momentul contractarii proiectului poate fi ajustata potrivit OUG 64/2022 si numai valoarea acestei ajustari va fi suportata de Autoritatea de Management.

A se vedea răspunsurile anterioare din cadrul prezentului document.

Intrebarea nr. 57

In Anexa 10 Model de Act aditional la contract este specificat faptul ca pentru proiectele la care este aplicabila ajustarea preturilor conform OG 64, este necesara introducerea unei noi linii la alin. 1, art 3, respectiv “Valoare ajustare conform OG64”. De asemenea aceeasi linie este necesar a fi introdusa in Anexa 3 – Bugetul proiectului. Cum se va calcula valoarea eligibila aferenta cresterii preturilor? (cresterea va fi trecuta exclusiv pe Bugetul de stat sau se va repartiza proportional pe sursele/procentele contractului de finantare).

Raspuns:

Se va repartiza proportional pe surse, conform art.14 din OG 64.

În acest context de reglementare, sumele ce vor fi înscrise în linia ”Valoare ajustare conform OUG 64/2022, respectiv ajustările pe surse (FEDR, Buget național, co-finanțare) vor fi incluse în contract cu respectarea proporțiilor stabilite în cadrul acestuia (pentru creștere pe parte de eligibil, spre exemplu, 85%, 13%, 2%), modificările urmând a fi efectuate cu luarea în considerare a tuturor prevederilor relevante din cadrul Metodologiei AMPOR privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in carul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, a dispozițiilor OUG 64/2022, precum și cu respectarea prevederilor contractului de finanțare.

- OMDLPA 1586/2022 prevede și modificarea formei de contract POR, cu următoarele mențiuni:

“… [pentru proiectele pentru care este aplicabilă ajustarea prețurilor conform OUG 64/2022, tabelul de la alin (1) și tabelul din Anexa 3 ”Bugetul proiectului” se completează cu o nouă linie, înainte de linia ”Total”, intitulată ”Valoare ajustare conform OUG 64/2022”, iar Art 3 se completează cu alin (6) de mai jos:]

(6) Sumele pentru acoperirea valorii suplimentare rezultate în urma ajustării prețului contractelor de achiziție/a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile vor fi acordate Beneficiarului, de către AMPOR, conform legislaţiei în vigoare, în limita disponibilității acestora la nivelul AMPOR, şi nu vor putea depăşi limita maximă prevăzută în tabelul de la alin. (1). În situația rezilierii contractului de finanțare, recuperare acestor sume va urma procedura stabilită pentru recuperarea finanțării nerambursabile…”

Intrebarea nr. 58

Conform ultimei estimari a proiectantului general, valoarea estimata a lucrarilor aferente obiectivului A (construirea Centrului Recreativ) ar creste cu 5.690.761,73 lei fata de valoarea estimata la data semnarii contractului de finantare. In aceste conditii, conform OG 64/2022 – capitolul privind modificarea devizelor aferente achizitiei lucrarilor pentru care procedura de achizitie a fost reluata de mai multe ori, este posibil sa procedam astfel:

- Sa lansam procedura simplificata pentru achizitia lucrarilor la valoarea estimata de proiectantul general.

- Sa calculam in paralel valoarea ajustarilor conform OG 64/2022, iar aceasta valoare sa o introducem prin contractul de finantare ulterior, urmand ca diferenta intre valoarea estimata calculata de proiectantul general si valoarea ajustarilor calculate conform OG 64/2022 sa fie suportata din bugetul local.

-Cand trebuie sa initiem actul aditional pentru calcularea valorii ajustarilor conform OG 64/2022.

Raspuns:

Abordarea din întrebare este corectă, respectiv lansarea procedurii de achiziție cu respectarea pragurilor și nivelului de publicitate adecvat potrivit prevederilor Legii 98, în baza devizului revizuit de proiectant și în paralel inițierea actului adițional la contractul de finanțare pentru creșterea valorii eligibile numai pentru ajustările calculate potrivit OUG 64/2022, diferența urmând a fi suportată de beneficiar.

A se vedea de asemenea răspunsurile la întrebările anterioare din cadrul prezentului document.

 

Intrebarea nr. 59

Avand in vedere prevederile art. 11 alin. (1) din OUG 64/2022 si art. 8 din Metodologia aprobata prin Ordin MDLPA nr. 1586/10.08.2022, confomr carora  „In cazul contractelor de achizitie incheiate ulterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru care procedurile de atribuire sunt in curs de desfasurare, contractantii pot transmite in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului, beneficiarilor fondurilor externe nerambursabile o adresa prin care solicita ajustarea valorii contractului (...)”, va rugam sa ne comunicati punctul dumneavoastra de vedere cu privire la aplicabilitatea dispozitiilor acestui act normativ in situatia unui contract de proiectare cu executie daca procedura a fost demarata la 19 mai 2022 (data publicarii anuntului in SEAP), iar OUG 64/2022 a intrat in vigoare la 11 mai 2022.

Raspuns:

Din cele comunicate de dvs. intelegem faptul ca procedura de achizitie publica a fost initiata in sistem ulterior intrarii in vigoare a OUG 64/2022, astfel ca prevederile mai sus mentionate nu sunt aplicabile.

Intrebarea nr. 62:

Ipoteze:

Participare la licitatie in luna ianuarie 2022 fapt ce implica luna de referinta decembrie 2021

Contract de proiectare si executie, respectiv:

  1. Proiectare cu termen pana in octombrie 2022
  2. Executie – noiembrie 2022 – decembrie 2023

Prevedere Anexa 6, punctul III: Se vor mentiona  indicii de cost total in constructii prognozat de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza in functie de luna de referinta a contractului pentru lunile ianuarie si februarie 2022. Se vor compara cu indicii  de cost total in constructii pentru lunile ianuarie si februarie 2022, publicati de Institutul National de Statistica in Buletinul Statistic de Preturi.

Calcul efectiv:

1

2

3

4

Luna / an

Indice de cost total in constructii publicati de Institutul National de Statistica

Indicii de cost total in construcţii prognozati de Comisia Nationala de Strategie si Prognoza

% Diferenta =

(col. 2 – col. 3) / col. 3

ian.22

164,3

178,25

-8%

feb.22

168,5

                                                  178,25    

-5%

Decizia autoritatii contractante este ca pentru contract nu se demonstreaza indeplinirea conditiilor de imprevizibilitate, deoarece calculul matematic este negativ, in contextul in care:

  1. Ofertele iul/aug/sept 2022 versus octombrie/decembrie 2021 atesta cresterile de preturi
  2. Calculul multimplicatorilor releva faptul ca pentru contract  este demonstrat impactul financiar al contextului actual de peste 5%
  3. Indicii publicati de catre INS in perioada ianuarie – iunie 2022 au o evolutie crescatoare de la o luna la alta
  4. Indicii de cost total prognozati de catre Comisia Nationala de Prognoza nu erau publicati pana la data publicarii OUG 64, din contra, analizele CNP atestau o scadere a costurilor in constructii.
  5. La momentul depunerii ofertelor nu se putea previziona faptul ca Rusia va invada Ucraina si tot ce a decurs de aici la nivel de impact asupra cresterii costurilor in constructii.

Din modul in care este limitat calculul si din datele publicate ca anexa la OUG 64, rezulta faptul ca niciunul din contractele pentru care participarea la licitatie s-a realizat in perioada octombrie 2021-februarie 2022 si semnarea contractelor s-a efectuat in cursul anului 2022, nu va beneficia de actualizari cf. OUG 64.

Intrebare:

Cum se aplica prevederile OUG 64, in contextul in care metodologia impune un calcul potrivit caruia nu se indeplinesc conditiile de imprevizibilitate pentru contractele descrise mai sus, in ciuda indeplinirii tuturor celorlalte conditii prevazute de lege?

Raspuns:

Indeplinirea conditiilor de la art. 3 alin (13) din OUG 64/2022 est obligatorie pentru aplicarea respectivei Ordonante.

Informatii suplimentare:

Avand in vedere prevederile legislatiei in domeniu achizitiilor publice, autoritatea contractanta va avea in vedere actualizarea GBE in conformitate cu valorile actualizate ale contractelor.

 


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.