Transportul public de călători din municipiile Iași, Târgu Mureș, Tulcea și din județul Neamț se va desfășura în condiții moderne, prietenoase cu mediul, ca urmare a finalizării, de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA), a procedurii de atribuire a achiziției publice pentru 70 de autobuze electrice de cca. 10 m, operabile în condiții de deal.
 

Modificarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de propiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6113/2018, respectiv a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelulurilor de propiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat", Obiectivul specific 3.2 - "Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă", aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1107/2019, a fost aprobată în data de 17.11.2021, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, și va fi publicată în site-ul programului www.inforegio.ro.


Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a semnat 16 noi contracte de finanţare, în valoare eligibilă totală de 70.153.791,65 lei.
 
Dintre acestea, 7 proiecte vizează modernizarea infrastructurii educaționale și sociale din:
 municipiul Câmpina (județul Prahova) va beneficia de 10.821.428,64 lei pentru construirea de locuințe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuințe amenințate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate;
 Inspectoratul de Jandarmi Județean Argeș, pentru reabilitarea termo-energetică a clădirii Cl - bloc administrativ, va beneficia de 3.597.141,49 lei;

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a semnat încă 9 contracte de finanţare, în valoare eligibilă totală de 39.987.303,62 lei.
Proiectele de investiții care vizează reabilitarea și modernizarea mai multor unități de învățământ din țară vor fi realizate în localitățile:

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a încheiat 17 contracte de finanțare în valoare totală eligibilă de 76.681.216,68 de lei.
Dintre acestea, 5 proiecte vizează construcția, reabilitarea și modernizarea unor unități de învățământ din:
• municipiul Galați - reabilitarea și eficientizarea energetică a Școlii gimnaziale ”Miron Costin” și a Grădiniței cu Program Prelungit ”Motanul Încălțat”, în valoare totală de 5.753.141,35 lei;
• comuna Gura-Ocniței (jud. Dâmbovița) - eficientizare energetică prin reabilitarea și modernizarea școlii din satul Săcuieni, în valoare de 4.676.843,92 lei;

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a semnat 27 de contracte de finanţare prin POR 2014-2020, în valoare totală eligibilă de 211.076.947,23 de lei.
 
Dintre acestea, 13 contracte vizează modernizarea infrastructurii educaţionale și sociale, eficientizarea energetică, precum și reabilitarea străzilor și a sistemului de iluminat public în următoarele localităţi:
• municipiul Suceava va beneficia de 4.997.915,15 lei pentru obținere autorizație de construire pentru corp clădire cu săli de clasă și laboratoare pentru gimnaziu la Colegiul Național ”Petru Rareș”;
• orașul Pâncota (jud. Arad) va beneficia de 15.653.356,61 lei pentru modernizarea/reabilitarea sistemului de iluminat public;
• municipiul Sfântu Gheorghe (jud. Covasna), pentru construirea unui centru comunitar integrat în Őrkő, va beneficia de 4.585.287 lei;
• comuna Brăteiu (jud. Sibiu) va beneficia de 465.060 lei pentru înființarea unui centru comunitar integrat în satul Buzd;

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional a încheiat 13 noi contracte de finanţare, în valoare totală de 46.998.762,50 de lei.
Proiectele finanțate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 vizează îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale și sociale, precum și reabilitarea şi modernizarea străzilor în următoarele localităţi:


Copyright © 2022 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.