Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional a semnat contracte de finanțare pentru încă 19 proiecte, în valoare totală de 63.097.467,31 lei.

Dintre acestea, 9 proiecte vizează creșterea eficienței energetice, modernizarea infrastructurii sociale, educaționale și rutiere din:


Beneficiarii contractelor de finanțare încheiate în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 pot ajusta contractele de achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări, prin actualizarea prețurilor aferente materialelor conform Metodologiei aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 2050/30.12.2021. Acest ordin a fost aprobat pentru a modifica si inlocui metodologia aprobata prin Ordinul 1336/21.09.2021 si pune în aplicare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare. Pentru a permite operarea cât mai facilă a modificărilor presupuse de actualizarea prețurilor, metodologia este însoțită de tabele de calcul.


Programul Operațional Regional 2014 – 2020, gestionat de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a depășit ținta de absorbție stabilită pentru anul 2021, ca urmare a transmiterii, către Comisia Europeană, a declarațiilor de cheltuieli în valoare de 1,025 miliarde de euro.


Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr.  POR/8/8.1/8.3/B/2 ITI DD Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat, în data de 16.12.2021, prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și va fi publicat pe site-ul programului www.inforegio.ro.


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a finalizat procedura de achiziție pentru 81 de autobuze electrice destinate transportului public urban de călători din 7 municipii și stații electrice, finanțate  prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020. Mijloacele de trasport vor fi livrate în municipiile Alexandria, Brăila, Constanța, Drobeta-Turnu Severin, Focșani, Lugoj și Slobozia, astfel:


Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a modificat coținutul Ghidului solicitantului - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU APELUL DE PROIECTE NR. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, conținutul Art 1. Alin (3), (6), (7) și (8), Art 3. Alin (1) a Condițiilor Specifice de accesare a fondurilor și în ”Macheta privind analiza și previziunea financiară”, parte integrantă la ”Model Plan de afaceri (Model G)”, anexă la ”Cererea de finanțare”, pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1., Obiectiv Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, Programul Operaţional Regional 2014-2020 ”. Aceste modificări s-au realizat pentru a corela anumite aspecte din documentele amintite mai sus.


Copyright © 2022 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.