Axa prioritară 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale

OS 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, AMBULATORII

OS 8.1 - Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, CCI (Centre Comunitare Integrate)

OS 8.2 - Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii medicale de urgență, UPU

OS 8.2 - Îmbunătățirea calității şi a eficienței îngrijirii medicale de urgență, AMBULANŢE

OS 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - PERSOANE VÂRSTNICE

OS 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

OS 8.3 - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale - COPII

Perioada în care pot fi depuse cereri de finanţare: 20.01.2020 orele 12.00 - 20.07.2020, orele 12.00.

Prin Ordinul Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei nr.3875/29.09.2020 s-a modificat Secţiunea 2.2. Perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare din cadrul Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr.POR/8/8.1/B/1/7 regiuni din cadrul Axei prioritare 8, Prioritatea de investiţii 8.1, Obiectivul specific 8.1, Operaţiunea B „Centre comunitare integrate”, respectiv:
Data și ora lansării apelului de proiecte: 20.01.2020, ora 12.00
Data și ora închiderii apelului de proiecte: 31.12.2020, ora 12.00.


Copyright © 2021 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.