AXA PRIORITARA 9 - SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - DEZVOLTARE LOCALĂ SUB RESPONSABILITATEA COMUNITĂȚII (DLRC)

Termenul limita de depunere a proiectelor in cadrul apelurilor POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si  POR/2019/9/9.1/1/BI, este 29.04.2022, ora 10:00.

Ordin nr.470/29.03.2022

Ordin nr.1897 din 1897/16.12.2021


Arhivă versiuni


Ghidul specific – varianta finala- pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI ȘI POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI. Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – POCU- 2014-2020.

Ordinul MDRAP nr. 2953/22.10.2019 pentru aprobarea ghidului solicitantului – conditii specifice, axa 9, PI 9.1 - DLRC.

Data lansării cererii de proiecte: 22.10.2019;
Data și ora de începere a depunerii de proiecte in MYSMIS: 23.10.2019, ora 10.00;

Pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI si POR/2019/9/9.1/1/BI:
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.12.2021, ora 10.00.

Pentru APELUL DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi aferent schemei de minimis pentru întreprinderile de economie socială de inserție:
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 1.06.2020, ora 17.00.


Termenul limită de contractare pentru schema de minimis din cadrul acestui ghid este de 31.12.2020.
Ordin MDRAP nr. 2587/13.09.2019 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor de economie sociala de insertie in cadrul POR 2014-2020.

Ordinul comun MFE nr. 559/28.03.2019 si MDRAP nr. 1520/10.04.2019 pentru aprobarea Orientarilor pentru Grupurile de Actiune Locala privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20000 locuitori-etapa a III-a mecanismului DLRC.

Sinteza modificarilor corrigendum nr.2

Ordinul nr. 4078/11.11.2020

Corrigendum nr. 2 - aprobat prin Ordinul MLPDA nr. 4078/2020


Arhivă versiuni


 Ordinul nr.3721/31.08.2020

Instructiunea nr.161 din 2020

Corrigendum nr. 1 la GS 9.1 - actualizat conform Instructiunii nr.161/2020

Instructiunea nr. 152 din 2020

Sinteza modificari corrigendum ghid 9.1 2020

Ordinul MLPDA 1387/2.04.2020

Ghid Specific 9.1

Ordin 2587/13.09.2019 

Ordin 2953/22.10.2019

Ordin 559/28.03.2019 - 1520/10.04.2019

Orientari GAL etapa III CLLD


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.