Achiziţii publice

OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completări ulterioare

M.Of. nr. 418/15 mai. 2006

HOTĂRÂRE Nr. 1.660*/din 22 nov 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completări ulterioare

REGULAMENT privind supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

M. Of. nr. 473 din 9 iulie 2009

ORDIN ANRMAP nr. 9574/2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor de concesiune de lucrări publice şi servicii în România

M. Of. nr. 512 din 27 iulie 2009

HOTĂRÂRE Nr. 925*) din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 20 iulie 2006
Cu modificările şi completările ulterioare

ORDIN Nr. 302 din 1 iunie 2011 privind aprobarea formularelor standard ale Procesului-verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii

M. Of. nr. 415 din 14 iunie 2011

ORDIN MFE nr. 427 din 1 aprilie 2016
privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de solicitanţii privaţi de finanţare din instrumente structurale 2014-2020 pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

M. Of nr. 284 din 14 aprilie 2016

Legea 98/2016 privind achizițiile publice

M. Of. nr. 390 din 23 mai 2016

HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

M. Of nr. 423 din 6 iunie 2016

Ordin MFE nr. 1284/2016

M. Of. nr. 618 din 12 august 2016

ORDIN MFE nr. 3.123 din 12 noiembrie 2015
privind aplicarea, pentru perioada de programare 2014-2020, a Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.120/2013, şi a instrucţiunii aferente acestuia, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.191/2014

M. Of. nr. 867 din 20 noiembrie 2015

ORDIN MFE nr. 1.120 din 15 octombrie 2013
privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări

M.Of. nr. 650/22 oct. 2013


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.