Decizii CMPOR

Reuniune - 2 martie 2016

Decizia nr. 12/02.03.2016 privind introducerea unei contribuții financiare obligatorie a beneficiarilor de 10% din cheltuielile eligibile, la finanțarea proiectelor aferente priorității de investiție 2.1. „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri” – apelul de proiecte 2.1 A – Microîntreprinderi.

Decizia nr. 13/02.03.2016 privind modificarea criteriiului de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile Axei prioritare 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, prioritatea de investiție 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale

Decizia nr. 14/02.03.2016 privind modificarea metodologiei de verificare, evaluare și selectie a proiectelor aferente Axei prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale.

Decizia nr. 15/02.03.2016 privind aprobarea Planului Multianual de Evaluare a Programului Operaţional Regional 2014-2020.

Sinteza Deciziilor


Comitetul de Monitorizare

Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.