Decizii CMPOR

Reuniune - 24 noiembrie 2016

 • Decizia nr. 21 privind aprobarea metodologiei de evaluare a documentelor strategice aferente: Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU); Planul de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD); Documentul Justificativ pentru finanțare din Fonduri ESI 2014-2020

• Decizia nr. 22 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor de selecție strategică a proiectelor aplicabile de către Autoritățile Urbane în cadrul Axei Prioritare 4 “Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”
• Decizia nr. 23 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile Axei prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor,Operațiunea B - Clădiri publice

• Decizia nr. 24 privind aprobarea la nivel național a alocărilor financiare dedicate apelurilor de proiecte pentru grupurile vulnerabile ”copii”, ”persoane cu dizabilităţi”, din cadrul priorității de investiție 8.1. – Obiectivul specific 8.3 „Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
• Decizia nr. 25 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile Axei prioritare 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor – pentru apelurile dedicate zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării

• Decizia nr. 26 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile Axei prioritare 5: Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2. Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului - apel dedicat Investiţei Teritoriale Integrate Delta Dunării

• Decizia nr. 27 privind aprobarea criteriilor de eligibilitate și evaluare tehnică și financiară aplicabile Axei prioritare 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regional, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale – apel dedicat zonei de Investiţii Teritoriale Integrate Delta Dunării

• Sinteza Deciziilor


Comitetul de Monitorizare

Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.