A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţie 1.2.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a modificat coținutul Ghidului solicitantului - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR PENTRU APELUL DE PROIECTE NR. POR/2019/1/1.1/OS 1.2/1, conținutul Art 1. Alin (3), (6), (7) și (8), Art 3. Alin (1) a Condițiilor Specifice de accesare a fondurilor și în ”Macheta privind analiza și previziunea financiară”, parte integrantă la ”Model Plan de afaceri (Model G)”, anexă la ”Cererea de finanțare”, pentru apelul de proiecte nr. POR/2019/1/1.1/OS1.2/1. Axa prioritară 1, Prioritatea de investiții 1.1., Obiectiv Specific 1.2 „Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România, Programul Operaţional Regional 2014-2020 ”. Aceste modificări s-au realizat pentru a corela anumite aspecte din documentele amintite mai sus.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate.

* * *

Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.


Copyright © 2023 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.