POR 2014-2020: A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru persoane cu dizabilități

Ghidul solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr.  POR/8/8.1/8.3/B/2 ITI DD Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost aprobat, în data de 16.12.2021, prin ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației și va fi publicat pe site-ul programului www.inforegio.ro.

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte nr. POR/8/8.1/8.3/B/2 ITI DD Grup vulnerabil: persoane cu dizabilități de tip non-competitiv, cu listă de proiecte,  informaţii privind specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de verificare și evaluare, o descriere a etapelor procesului de verificare și  contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS 2014+.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 20.12.2021, ora 13.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 20.03.2022, ora 13.00.

***

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.