Au fost modificate ghidurile specifice aferente Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri publice,din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

În data de 12.01.2023, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administrației a emis ordinul de modificare a ordinelor pentru aprobarea Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI,  POR/2016/3/3.1/B/1/BI, POR/2017/3/3.1/B/ITI/1, POR/2017/3/3.1/B/SUERD/1, POR/2017/3/3.1/B/2/BI, POR/2018/3/3.1/B/2/SV, POR/2019/3/3.1/B/ITI/2, POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM și POR/2020/3/3.1/B/ITI/3, Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B - Clădiri publice.

Modificările vizează ghidurile solicitantului, Secțiunea 4.2, criteriul “”, punctul I. “”, subpunctul i. “:”, litera C. “” și se referă la paragrafele

 „ATENȚIE: Sursa de energie (instalația/capacitatea de producere a energiei) se dimensionează pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al clădirii/clădirilor componente ale proiectului (nu se distribuie energie în sistem).

Cu toate acestea, în cazul existenței unui surplus, acesta poate fi redistribuit în mod gratuit, dacă e cazul, pentru clădirea/clădirile care nu face/fac obiectul proiectului, dar care sunt deținute de solicitant și sunt amplasate în același perimetru/parcelă/adresă a solicitantului, cu condiția racordării directe la instalația de furnizare a energiei utilizând surse regenerabile și eventual a contorizării energiei redistribuite.”,   

care se modifică și vor avea următorul cuprins:

„ATENȚIE: Sursa de energie (instalația/capacitatea de producere a energiei) se dimensionează pentru utilizarea energiei produse doar pentru acoperirea necesarului anual de energie al clădirii/clădirilor componente ale proiectului.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management.

Ordinul nr. 41 din 12.01.2023


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.