Autoritatea de Management a publicat răspunsurile la întrebările referitoare la “Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, prioritatea de investiții 2.1

Autoritatea de Management a POR publică răspunsurile la întrebări frecvente legate de "Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/2/2.1.A, Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiţii 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

In data de 26.05.2016 a fost lansat apelul de proiecte 2.1.A-Microîntreprinderi, iar perioada de depunere a cererilor de finanțare, prin intermediul aplicației electronice MySMIS, este 27.07.2016-27.01.2017.

Atât de la data lansării apelului de proiecte, cât și începând cu data depunerii cererilor de finanțare (27 iulie a.c.), AMPOR a furnizat răspunsuri la numeroase solicitări de informații, clarificări, transmise de potențiali solicitanți de finanțare. Dintre acestea, o serie de aspecte fac obiectul solicitărilor, în mod frecvent. Lista cu întrebările și răspunsurile frecvente poate fi descarcată aici (varianta .pdf) și aici (varianta .doc).


Copyright © 2023 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.