Modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1

În data de 13.10.2016, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) a emis ordinul de modificare a Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale.

Astfel, principalele modificări sunt:

  • Acordarea posibilității ca forma scanată a cererii de finanțare, inclusiv anexele acesteia (fișiere tip PDF sau excel, după caz), să se poată depune inclusiv în format electronic, sub semnatura electronică extinsă a reprezentantului legal al solicitantului/a persoanei împuternicite;
  • Eliminarea restricțiilor privind solicitarea de clarificări în cadrul etapei de verificare a conformității și eligibilității și de evaluare tehnică și financiară;
  • Detalierea modalității de verificare a criteriului privind elaborarea/ revizuirea/ reactualizarea documentaţiei tehnico-economice cu cel mult 2 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare pentru proiectele de investiții;
  • Detalierea modalității de verificare a criteriului privind actualizarea devizului general cu mai mult de 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanţare;
  • Ajustarea termenelor de răspuns la solicitările de clarificari în cadrul apelurilor de proiecte în care se depun cereri de finanțare cu mai multe componente.
  • Forma consolidată a ghidului este publicată pe site-ul www.inforegio.ro odată cu ordinul de modificare. Restul condițiilor și prevederilor din ghidul specific rămân neschimbate. În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada în care se pot depune proiecte a rămas neschimbată pentru apelul de proiecte lansat în cadrul POR 2014-2020, prioritatea de investiţii 3.1, Operațiunea A.

* * *

Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 urmează POR 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.

POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Aceste obiective sunt traduse în 11 axe prioritare (plus o axă de asistență tehnică), care au în total o alocare estimată de 8,15 miliarde euro, din care 6,6 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), iar 1,5 miliarde de euro - contribuția națională.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.