POR 2014-2020: a fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific Axei prioritare 5, Priorităţii de investiţii 5.2 – Apel dedicat zonei de investiţii teritoriale integrate Delta Dunării

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2 (aferent celor 7 regiuni de dezvoltare şi aferent regiunii BI), Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului a fost aprobată astăzi, martie 2017, prin ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administrației publice şi fondurilor europene și va fi publicată în site-ul programului www.inforegio.ro

Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor in cadrul Apelurilor de proiecte nr. POR 2017/5/5.2/2, Axa prioritară 5 - Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiții 5.2 Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, conține informațiile specifice Axei prioritare 5 a POR 2014-2020 necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR 2017/5/5.2/2(BI/7 regiuni de dezvoltare), despre specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, selecție, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul integrat de management -aplicația MY SMIS.

Astfel, începând cu data de 14.03.2017, se deschid apelurile nr. POR 2017/5/5.2/2/BI aferent regiunii BI şi POR 2017/5/5.2/2/Regiuni aferent celor 7 regiuni de dezvoltare , ce se vor încheia în data de 15.10.2017.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de o lună de la data deschiderii apelurilor astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 15.04.2017.

Precizăm că finanțarea proiectelor se va face respectând principiul competitivităţii în ordinea punctajului obţinut doar după parcurgerea tuturor etapelor de selecție din primul apel POR 2016/5/5.2/1 și în limita sumelor ce rămân disponibile. Proiectele depuse în cadrul apelurilor nr POR 2017/5/5.2/2/BI aferent regiunii BI şi POR 2017/5/5.2/2/7 Regiuni aferent celor 7 regiuni de dezvoltare se vor finanța numai dacă proiectele depuse în primul apel nu utilizează integral alocarea precizată în ghidul specific apelului.

În utilizarea Ghidului specific, prevederile sale se vor completa, acolo unde este cazul, cu prevederile Ghidului general al POR 2014-2020, intitulat „Ghidul solicitantului – Condiţii generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014 – 2020”.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.