Modificarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1.

În 21.03.2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a Ghidului solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/A/1 ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul Axei prioritare 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, principalele prevederi se referă la:

  • modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă;
  • actualizarea formei de contract cu prevederile legale în vigoare. Acesta a fost actualizat în conformitate cu modificările legislative intervenite;
  • pentru apelurile necompetive, principiul ”primul venit, primul evaluat” rămâne aplicabil, referindu-se la blocarea sumei alocate fiecărui proiect, în funcție de ordinea depunerii acestora, cu condiția parcurgerii cu succes a etapelor de evaluare, selecție și contractare; cu toate acestea, parcurgerea etapelor de evaluare, selecţie şi contractare pentru proiectele care se încadrează în alocarea regională a apelului (conform principiului enunţat) se poate realiza fără a se respecta ordinea depunerii proiectelor, având în vedere faptul că pot exista situații în care pentru unele proiectele sunt necesare clarificări, iar pentru altele nu este necesar, unii solicitanți răspund mai repede la solicitările de clarificări sau sunt disponibili pentru efectuarea vizitei la fața locului într-un termen mai scurt;
  • includerea în cadrul documentelor ce trebuie aduse de către entităţile de drept public în etapa precontractuală în conformitate cu prevederile HG93/2016, prezentând „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene”;
  • actualizarea ”Modelului A - Opisul cererii de finantare”.

Forma consolidată a Ghidului Specific este publicată pe site-ul www.inforegio.ro. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific rămân neschimbate.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.