Modificarea Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1

În 05 aprilie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul privind modificarea ”Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor” aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr 332/2016 în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul priorităţii de investiţii 6.1 a programului operațional regional. Astfel, principalele modificări prevăd:

  • modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă, ce a impus modificarea ghidului solicitantului specific pi 6.1, precum și a grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității.
  • Includerea in cadrul documentelor ce trebuie anexate de catre entitatile de drept public in etapa precontractuală în conformitate cu prevederile HG93/2016, a Fişei proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene
  • modificare ghid specific referitor cheltuieli eligibile aferente organizării de șantier și completare paragraf privind cheltuieli diverse și neprevăzute;
  • Actualizarea formei de contract cu prevederile legale în vigoare.
  • Actualizarea Modelului E –modelul orientativ al acordului de parteneriat din cadrul cererii de finanțare.
  • Actualizarea Modelului A – Opisul cererii de finanţare

Forma consolidată a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 este publicată pe site-ul www.inforegio.ro.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/1 rămân neschimbate.


Copyright © 2023 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.