A fost prelungită perioada de depunerea cererilor de finanțare pentru apelul de proiecte nr. POR/2017/1/1.1.C./1

A fost prelungită perioada de depunere a cererilor de finanțare utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS până la data de 25.08.2018, ora 10.00.

De asemenea, a fost modificat ghidul specific aferent acestui apel, iar printre modificări se numără clarificarea unor neconcordanţe în conţinutul ghidului cu privire la:

  • acceptarea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate la depunerea cererii de finanţare, în condițiile menționate deja în cadrul ghidului,
  • conținutul explicațiilor legate de completarea grilei de evaluare tehnică şi financiară cu privire la punctajele maxime ce pot fi acordate pentru subcriteriile 2.2, 4.1, 4.2, 5.1,
  • solicitarea de clarificări din cadrul grilei de verificare a conformității administrative și eligibilității.

În plus, a fost modificată anexa cu domeniile de specializare inteligentă în conformitate cu modificarea asupra schemei de minimis aplicabile și a fost eliminată necesitatea prezentării dovezii asigurării cofinanțării la cheltuielile eligibile și ne-eligibile în etapa precontractuală.

De asemenea, a fost inclusă o prevedere legată de atenționarea potențialilor solicitanți cu privire la clasele CAEN în care se implementează un rezultat al cercetării din domeniile de specializare inteligentă menționate în Anexa 2.A la ghid. Activitatea vizată de clasele respective nu trebuie să fie exclusă de domeniile menționate de regulamentul FEDR și de minimis aplicabil. În plus, a fost inclusă o atenționare adresată potențialilor aplicanți cu privire la riscul duratei perioadei de derulare a procesului de evaluare, selecție și contractare prin raportare la prevederea existentă asupra menținerii criteriilor de eligibilitate.

Ghidul solicitantului modifcat, împreună cu versiunea consolidată la 22.06.2018 se regăseşte la secţiunea Apeluri proiecte.


Copyright © 2022 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.