A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte pentru PI 3.1A – Clădiri rezidențiale / Sisteme Fotovoltaice

 Versiunea finală a Ghidului Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea A - Clădiri rezidenţiale / Sisteme Fotovoltaice, Apel dedicat Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată în data de 28.05.2019, prin ordin al Viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, și va fi publicată în site-ul programului www.inforegio.ro.

Ghidul specific conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelului de proiecte cu titlul POR/2019/3/3.1/A/”SISTEME FOTOVOLTAICE”/1/7Regiuni de tip non-competitiv, cu termen limită de depunere a cererilor de finanțare, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitant.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Această prioritate de investiții va fi implementată prin intermediul unor proiecte care-și propun finanţarea investițiilor aprobate persoanelor fizice cu respectarea condițiilor impuse prin Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului nr. 1287/05.12.2018, ghid de finanțare aplicabil beneficiarilor finali .

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 14.06.2019, ora 10.00, iar cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 14.09.2019, ora 10.00.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.