A fost emis Ordinul pentru modificarea limitărilor la valoarea totală a proiectelor/valoarea totală eligibilă a proiectelor din cadrul unor apeluri aferente priorităţilor de investiţii 5.1 şi 7.1

În data de 09.07.2019, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare asupra limitărilor la valoarea totală a proiectelor/valoarea totală eligibilă a proiectelor din cadrul unor apeluri aferente priorităţilor de investiţii 5.1 (patrimoniu cultural), cu execepţia apelurilor de proiecte nefinalizate pentru 5.1, şi respectiv 7.1 (infrastructură de turism).

Modificările respective s-au realizat pentru aplicarea prevederilor:

  • articolului din 271 din REGULAMENTUL (UE, Euratom) 2018/1046, prin care se amendează Regulamentul (UE) nr. 1301/2013,
  • articolului 71 din OUG 114/2018, publicată în MO 1116 din 29 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte şi prorogarea unor termene, implică necesitatea actualizării valorilor eligibile ale proiectelor/contracteleor de finanţare, prin modificarea şi actualizarea contractelor de lucrări sau a valorilor estimate pentru procedurile respective de achiziţie, repectiv pentru actualizarea, dacă este cazul, pentru perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2019, a salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcţiilor, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Astfel, prin decizia CMPOR nr. 109/19.06.2019 criteriul de eligibilitate pentru priorităţile de investiţii 5.1 şi 7.1, excepţia apelurilor de proiecte nefinalizate pentru prioritatea de investiţii 5.1 a fost modificat astfel: Valoarea eligibilă maximă a proiectului , respectiv valoarea eligibilă minimă se încadrează în limitele financiare stabilite  în ghidul solicitantului aplicabil priorităţii de investiţie.

Ca urmare, în ghidurile solicitantului  solicitantului valorile eligibile ale proiectelor vor fi după cum urmează:

  1. Pentru prioritatea de investiție 5.1.

Valoarea eligibilă a proiectelor se încadrează  între 100.000 euro si 10 milioane de euro, valori calculate la cursul valutar de la data lansării apelului de proiecte.  In cazul obiectivelor de patrimoniu înscrise pe lista UNESCO, Valoarea eligibilă a proiectelor se încadrează  între 100.000 euro şi 20 milioane euro, valori calculate la cursul valutar de la data lansării apelului de proiecte.  

Pentru procesul de evaluare, selecţie şi contractare valorile respective se calculează la cursul valutar de la data lansării apelului de proiecte. Ulterior contractării, în cazul în care intervin modificări bugetare, limita maximă a valorii eligibile a proiectului nu poate fi majorată peste pragul de 10 milioane euro sau 20 milioane euro, conform celor de mai sus, valori calculate la cursul valutar Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.

Valoarea minimă eligibilă poate suferi modificări în timpul implementării proiectului fără a afecta eligibilitatea proiectului.

  1. Pentru prioritatea de investiție 7.1.

Proiectele din cadrul acestui apel de proiecte sunt limitate la o valoare eligibilă minimă și maximă. Astfel, valoarea minimă eligibilă a proiectului este de 100.000 EUR, iar valoarea maximă eligibila proiectului nu va depăşi 10.000.000 EUR.

Pentru procesul de evaluare, selecţie şi contractare valorile respective se calculează la cursul valutar de la data lansării apelului de proiecte. Ulterior contractării, în cazul în care intervin modificări bugetare, limita maximă a valorii eligibile a proiectului nu poate fi majorată peste pragul de 10 milioane de euro, valoare calculată la cursul valutar Inforeuro din luna în care intervine modificarea respectivă.

Valoarea minimă eligibilă poate suferi modificări în timpul implementării proiectului fără a afecta eligibilitatea proiectului.

Restul condițiilor și prevederilor din ghidurile specifice rămân neschimbate.

Modificările sunt publicate pe site-ul programului www.inforegio.ro

***

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.