A fost modificată perioada de implementare a proiectelor nefinalizate pentru Unități Primiri Urgențe și Ambulatorii – PROIECTE NEFINALIZATE depuse în cadrul apelurilor de proiecte POR/420, POR/421, POR/422, POR/423

Modificarea Ordinului viceprim - ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5258/2018 pentru aprobarea „Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A - Ambulatorii ”Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul Specific 8.2 -Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, aferent următoarelor apeluri de proiecte :
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 420/8
POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate - COD APEL 421/8
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate - COD APEL 422/8
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI – Nefinalizate - COD APEL 423/8, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobată astăzi, 16 Octombrie a.c., prin Ordin al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 2919/2019

Astfel, perioada de implementare a activităților proiectului va fi de maxim 30 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Modificările secţiunilor corespunzătoare din ghidul specific sunt cuprinse în cadrul Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice pentru modificarea acestora. Acesta este disponibil în cadrul secțiunii Apeluri proiecte.

Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul Specific rămân neschimbate.
* * *

POR 2014-2020 este unul dintre programele operaționale implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării Regionale, și Administraţiei Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management (AM).


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.