A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, 22 octombrie 2019, Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) - varianta finală.

 

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/393/rezultatul-final-al-procesului-de-evaluare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-a-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-destinate-comunit%C4%83%C8%9Bilor-marginalizate-urbane.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, referitoare la:

  • specificitatea proiectelor;
  • documentele solicitate;
  • criteriile de verificare;
  • o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de  23.10.2019, ora 10.00.

Pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și  POR/2019/9/9.1/1/BI, cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, cererile de finanțare vor putea fi transmise până pe 1.06.2020, ora 17.00.

* * *

POR este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management.


Copyright © 2023 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.