A fost lansat un nou apel de proiecte în cadrul priorității de investiţii 2.2 – IMM în regiunile Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a relansat, în data de 2 martie a.c., apelul de proiecte nr. POR/780 (2.2 – IMM) în regiunile de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Relansarea are ca scop utilizarea alocării financiare rămase disponibile în cadrul PI 2.2, după primul apel de proiecte, după cum urmează:
- Sud Est – 27,94 milioane euro
- Sud Muntenia – 38,67 milioane euro
- Sud Vest Oltenia – 17,97 milioane euro
(Pentru regiunile de dezvoltare Nord Vest și Centru alocarea financiară a fost deja contractată în totalitate).

Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 04.05-04.06.2020.

Sunt eligibile doar investițiile ce urmează a fi implementate în regiunile de dezvoltare Sud Est, Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia.

Pot solicita finanțare societățile care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Investițiile eligibile pentru co-finanțare includ:
• Investiții finanțabile prin ajutor de stat regional: construirea, modernizarea, extinderea spațiilor de producție/servicii; dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line;
• Investiții finanțabile prin ajutor de minimis: implementarea procesului de certificare/recertificare a produselor, serviciilor sau diferitelor procese specifice, sistemelor de management al calității, mediului sau sănătății; activități specifice procesului de internaţionalizare (participarea la târguri şi expoziţii internaţionale, misiuni comerciale).

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200.000 euro și maximum 1 milion euro.

 

În ceea ce privește apelul de proiecte PI 2.2.IMM – Relansare 2019 în regiunile Nord Est și Vest (POR/694), datorită realocărilor efectuate în cadrul POR, bugetul apelului va fi suplimentat cu 61,18 milioane euro, astfel: 39,96 milioane euro pentru regiunea Nord Est, respectiv 21,22 milioane euro pentru regiunea Vest.
Reamintim faptul că data limită de depunere a proiectelor în cadrul acestui apel este 24.03.2020 (ora 12:00).

Astfel, bugetul total alocat relansării PI 2.2.IMM, prin cele două apeluri de proiecte, este de 213,76 milioane euro.

 

Potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, cu modificările și completările ulterioare, ajutoarele de stat regionale pot fi acordate până la data de 31.12.2020. Astfel, contractarea proiectelor ulterior acestei date ar fi imposibilă în lipsa unei prelungiri a perioadei de valabilitate a regulamentului (respectiv a Hărții ajutoarelor regionale pentru România). În acest sens, este riscul solicitantului, în ceea ce privește pregătirea și depunerea unui proiect în cadrul acestui apel, în cazul în care acesta nu este selectat pentru finanțare și/sau nu se acordă ajutorul de stat/ de minimis, inclusiv ca urmare a expirării perioadei de valabilitate a regulamentului menționat. De asemenea, solicitantul își asumă riscurile ce pot decurge din procesul de evaluare, selecție și contractare a proiectului cu privire la cheltuielile efectuate în vederea pregătirii și implementării acestuia și atingerea rezultatelor preconizate.

* * *
Programul Operațional Regional-POR 2014-2020 urmează POR 2007-2013 și este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare.
POR 2014-2020 este gestionat de Autoritatea de Management pentru POR din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și a fost adoptat de Comisia Europeană pe data de 23 iunie 2015. Obiectivul său general este creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii și serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să își poată gestiona în mod eficient resursele și să își valorifice potențialul de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.