A fost aprobat Ghidul Solicitantului privind condițiile specifice de accesare a fondurilor pentru SPITALUL JUDETEAN ITI DELTA DUNARII - COD APEL POR/537/8

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, joi, 12 martie 2020, Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8, aprobat prin Ordinul MLPDA nr. 1273/11.03.2020.

Documentul conține informațiile specifice necesare în vederea lansării apelului de proiecte POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD - COD APEL POR/537/8, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condiții de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Depunerea cererilor de finanțare se face utilizând sistemul electronic - aplicația MY SMIS.

Data și ora lansării apelului de proiecte: 02.04.2020, orele 12.00.
Data și ora închiderii apelului de proiecte: 02.08.2020, orele 12.00.

Între data publicării Ghidului specific pe site-ul www.inforegio.ro şi data lansării apelului, AM POR va realiza demersurile necesare pentru validarea apelului în MySMIS.

Acest apel de proiecte va fi de tip necompetitiv, cu termen-limită de depunere de 4 luni și se adresează POR/2019/8/8.1/1/8.2.B/SJU ITI DD, Teritoriului ITI Delta Dunării, așa cum este acesta definit prin Strategia Integrată pentru Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 602 din 24 august 2016, cod apel POR/537/8.

* * *

POR 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Alocarea financiară a prezentului apel de proiecte este de 46 642 857 euro, din care 32 650 000 euro FEDR și 13 992 857 euro contribuție națională. Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul MLPDA.

POR 2014-2020 finanțează proiecte care contribuie la obiectivul general de creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să-şi poată gestiona în mod eficient resursele şi să-şi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.