În data de 18.12.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis ordinul de completare a prevederilor următoarelor Ghiduri specifice aferente Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 din POR 2014-2020

În data de 18.12.2020, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației (MLPDA) a emis ordinul de completare a prevederilor următoarelor Ghiduri specifice aferente Obiectivelor specifice 3.2 şi 4.1 din POR 2014-2020, aprobate prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice sau ale ministrului delegat pentru fonduri europene, cu prevederi referitoare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local/hotărârea de dare în administrare a furnizării/prestării serviciului de transport public local, în perioada de implementare şi de durabilitate a ordinelor/contractelor de finanţare:

 „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul Viceprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1107/2019, cu modificările ulterioare,
 „Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul Viceprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 6113/2018, cu modificările ulterioare,
 „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI și POR/2017/3/3.2/1/ITI, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3715/2017, cu modificările ulterioare,
 „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/3/3.2/2/7 REGIUNI/proiecte nefinalizate, Obiectivul specific 3.2 – Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5575/2018, cu modificările ulterioare,
 „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/4/2 REGIUNI și POR/2019/3/3.2/3/ITI, Obiectivul specific 3.2 - Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul Viceprim - ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 1754/2019, cu modificările ulterioare,
 „Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor ȋn cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2017/4/4.1/1, Obiectivul specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 3729/2017, cu modificările ulterioare,
 „Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/2/proiecte nefinalizate, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul Viceprim-ministrului, Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 5212/2018, cu modificările ulterioare,

Ordinul nr. 4324/18.12.2020 pentru completarea prevederilor unor Ghiduri specifice aprobate prin ordine ale ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice sau ale ministrului delegat pentru fonduri europene este publicat pe site-ul www.inforegio.ro, în secţiunea corespunzătoare fiecărui Ghid specific de mai sus.
* * *

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 este unul dintre programele prin care România poate accesa fondurile europene structurale și de investiții provenite din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), în perioada actuală de programare. Alocarea estimată se ridică la 8,38 miliarde euro, din care 6,86 miliarde de euro reprezintă sprijinul UE, prin FEDR, iar 1,52 miliarde de euro - contribuția națională. Autoritatea de Management a programului funcționează la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 finanțează proiecte care contribuie la obiectivul general de creştere a competitivităţii economice şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale şi regionale, prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, infrastructurii şi serviciilor, pentru dezvoltarea durabilă a regiunilor, astfel încât acestea să îşi poată gestiona în mod eficient resursele şi să îşi valorifice potenţialul de inovare şi de asimilare a progresului tehnologic.


Copyright © 2024 Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Toate drepturile rezervate

Acest website folosește cookies. Navigând în continuare îți exprimi acordul asupra folosirii cookie-urilor.